Найважливіші події

Алгоритм дій при сигналі «повітряна тривога»

Жовтень 5, 2022

1. Вчитель сповіщає учнів про загрозу, а батьків – про переміщення дітей до укриття.
2. Для супроводу початкових класів можуть бути залучені помічники.
3. Для швидкого надання медичної допомоги в разі необхідності має бути залучений медичний працівник.
4. Відповідальні особи після оголошення сигналу оповіщення мусять перевірити всі приміщення закладу на відсутність у них учасників освітнього процесу та працівників закладу, по завершенню перевірки прямувати до найближчого укриття.
5. Учні, які знаходяться на тереторії закладу, під час сигналу оповіщення повинні самостійно рухатися до укриття та займають місця відповідно узгодженого місця розташування.
6. У середині захисної споруди відповідальні особи повинні допомогти учасникам освітнього процесу швидко та спокійно зайняти місця.
7. Під час перебування в захисній споруді вчителі та вiдповiдальнi особи здійснюють необхідну підтримку, заходи для комфортного та спокійного перебування в укритті.
8. Після завершення небезпеки та оголошення про відбій тривоги, вчителі та відповідальні особи слідкують за тим, щоб вихід усіх учасників освітнього процесу з укриттів здійснювався колонами або групами.
9. Під час переміщення до укриттів необхідно врахувати наявність інклюзивних груп і класів. У випадку присутності дітей з ООП (особливими освітніми потребами) – попередньо проводити з ними навчання та бесіди, передбачити швидке та спокійне переміщення до укриття, спеціальне місце та заходи, що будуть здійснюватися в укриттях для максимального залучення до них дітей з ООП.
10. Діти повинні перебувати в укритті до закінчення повітряної тривоги, навіть якщо час уроків вже завершився.
11. Коли небезпека минула, слідкують, аби учні виходили з укриття колонами або групами.
12. Дітей(учнів школи) передають батькам або довіреним особам лише після сигналу «відбій».

Орієнтовний алгоритм дій працівників у разі оголошення повітряної тривоги та правила поведінки під час перебування в укритті

Жовтень 5, 2022

Для організації ефективних дій та дотримання без пекових вимог та рекомендацій у разі оголошення (отримання) сигналу «повітряна тривога» класними керівниками, вчителями та працівниками мають бути створені відповідні умови та проведені попередні заходи з підготовки всіх учасників освітнього процесу, а саме:
1.Ознайомлення з місцем розташування укриттів фонду захисних споруд цивільного захисту, правилами поведінки під час переміщення до укриття та перебування в ньому.(Додаток 1)
2. Пояснення дій, що передбачені Планом реагування на надзвичайні ситуації.
3. Обговорення необхідних речей, які учасники освітнього процесу повинні взяти із собою в укриття.
4.Розподіл учасників освітнього процесу в укриттях із урахуванням місткості та розташування.
5.Встановлення покажчиків напрямку руху до укриттів для швидкого та безпечного переміщення.
При отриманні сигналу оповіщення необхідно організувати переміщення учасників освітнього процесу у супроводі з вчителя або відповідальної особи, які після завершення повітряної тривоги та оголошення відміни сигналу організує повернення учасників освітнього процесу до запланованих заходів, а також перевірятиме наявність учнів в укритті та у приміщеннях закладу освіти після завершення небезпеки.

Візитка нашої школи

Вересень 20, 2022

Мова навчання – українська

Приміщення школи збудоване в 1964 році.

У 2005 році  школа відзначила своє  сторіччя як один із найдавніших закладів міста.

У закладі функціонує 49 навчальних кабінетів, 2 майстерні для занять з технологій із сучасним обладнанням, 1 кімната обслуговуючої праці. До послуг учнів актовий та спортивний зали, кімната для корекційно-розвиткових занять із учнями з особливими освітніми потребами, облаштований логопункт та кімната психолога, всі кабінети початкової школи обладнані мультимедійними та відеозасобами класи (30 телевізорів та 11 проекторів), 3 комп’ютерні класи, 3 кабінети математики, 1 кабінет фізики, 1 кабінет хімії, 2 кабінети біології, 1 кабінет географії, 3 кабінети української мови та літератури, 7 кабінетів іноземної мови, хореографічна зала, бібліотека, шкільна їдальня, медичний кабінет. 4 класи початкової школи технічно оснащені для інтеграції дітей з особливими освітніми потребами в освітній процес. Діти, які охоплені інклюзивним навчанням, навчаються за освітньою програмою закладу освіти адаптованою чи модифікованою з корекційно-розвитковим складником згідно нозології. Їм надаються послуги корекційно-розвиткових занять, зокрема: вчитель – логопед, вчитель-дефектолог, сурдопедагог, практичний психолог.

В   поточному навчальному році  в школі:

-         десять класів початкової школи працюють за програмою НУШ-2;

-         чотири класи початкової та один п’ятий  працюють за програмою «Інтелект України»;

-         п’ять класів – поглиблено вивчають англійську мову;

-         два класи – поглиблено вивчають біологію і хімію;

-         два профільні класи – філологічні (іноземні мови);

-         два профільні класи природничі (хімія та біологія).

У закладі створена локальна мережа INTERNET, існує власний WEB-сайт,  вчительські сайти з профільних предметів та сайти вчителів-методистів в початковій школі. Для організації якісного освітнього процесу із застосуванням технологій дистанційного навчання, впроваджено роботу на платформі G-Suitefor Education. Для здійснення оцінювання навчальних досягнень учнів та зворотнього зв’язку з батьками використовується електронний журнал/щоденник «Ошкола».

У наявності є  електронні програмно-методичні засоби для проведення віртуальних  дослідів та експериментів з біології та хімії.

У 2022/2023 навчальному році у закладі 33 класи, де навчається 1098 учнів. Освітній процес яких забезпечують 63 вчителі та 2 сумісники (викладачі закладів передвищої освіти) із них:

11 мають педагогічне звання «Учитель-методист»,

7 – педзвання «Старший учитель»,

27 учителів мають кваліфікаційну категорію «Спеціаліст вищої категорії»,

2 учителі нагороджені нагрудним знаком «Відмінник освіти України»,

3 учителі нагороджені Почесною грамотою Міністерства освіти
і науки України.

Для задоволення освітніх запитів учасників освітнього процесу
в закладі працюють різноманітні гуртки та секції волейболу, баскетболу, таеквондо, айкідо, тенісу, волонтерський та дебатний клуб, гуртки начального та патріотичного спрямування.

Черкаська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №3 співпрацює із закладами вищої освіти, зокрема із Черкаським державним технологічним університетом.

Школа упродовж останніх років працює над науково-методичною проблемою, що передбачає розвиток креативності, самовдосконалення та щоденне реагування на зміни в суспільстві і педагогічному колективі. Учителі беруть активну участь у роботі творчих груп із розробки методологічних засад змісту освіти, теорії та втілення в життя інновацій освітнього процесу, є учасниками  різноманітних освітніх проєктів. Цьогоріч лауреатами обласного етапу конкурсу цифрових ресурсів  стало дві творчих групи педагогів нашого закладу.

Протягом останнього навчального року школа розпочала та продовжила роботу в різнорівневих проєктах, здійсненні інноваційної освітньої діяльності. Учителі гуманітарного циклу продовжили реалізацію проєкту «Вивчай та розрізняй: інфо-медійна грамотність», метою якого є формування стійких навичок до протидії фальсифікаціям, фейкам, вміння їх розвінчати, закріплення вмінь усного та письмового спілкування, вдосконалення навичок соціальної комунікації та критичного мислення.

З метою  формування ціннісного ставлення здобувачів освіти до довкілля та більш глибокого засвоєння програмового матеріалу з природничих дисциплін працювала «Шкільна Майстерня Сталого Розвитку», яка є мультипредметним проєктом, який сприяє формуванню екологічної свідомості та поглибленому засвоєнню програмового матеріалу предметів природничо-математичного циклу, що відповідає профілізації закладу. Школа  орієнтується на можливості, нахили та інтереси кожного окремого здобувача освіти. Це забезпечується завдяки профілізації навчання.  У закладі впроваджуються сучасні засоби навчання, педагогічні інновації, використовуються інформаційно-комунікаційні технології. Вчитель біології Довгаль Людмила Володимирівна взяла участь в професійному  конкурсі «Учитель року 2022» та стала його переможцем на міському та обласному етапі. Вона мала прийняти участь у Всеукраїнському етапі конкурсу.

ШКІЛЬНА МАЙСТЕРНЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ взяла участь в обласному екологічному конкурсі «Україна в стилі ЕКО», який проводить Управління екології та навколишнього природного середовища Черкаської ОДА. Проєкт «Система моніторингу якості очищення повітря в закладі загальної середньої освіти на прикладі Черкаської спеціалізованої школи І-ІІІ ст. №3» став одним із 6 переможців та отримав фінансування у розмірі 27760 грн. Метою проєкту є  створення діджеталізованої системи моніторингу якості провітрювання освітніх приміщень Черкаської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №3. Єгор Скрипник виборов бронзову медаль у XV Міжнародному ярмарку винаходів та інновацій INTARG 2022

Цього року шкільна команда учнів та вчителів вперше прийняла участь в проекті GENIUS OLYMPIAD  (Олімпіада Геніїв), найбільшого у світі конкурсу проєктів екологічного спрямування  для школярів 8-11 класів, який щороку проводиться у Сполучених Штатах Америки та потрапила до фіналу першого національного конкурсу GENIUS OLYMPIAD UKRAINE 2022. За підсумками національного конкурсу школа увійшла в топ 4 «НАЙКРАЩИЙ ЗАКЛАД ОСВІТИ GENIUS OLYMPIAD UKRAINE 2022» та отримала почесний титул «ШКОЛА ГЕНІЇВ».

Наша школа стала першою у Черкасах, що впроваджує міжнародний проєкту ЮНІСЕФ «Спільно. Точки зустрічі». Проєкт впроваджується Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ) та  громадською організацією «Фонд «Професійний розвиток Харкова». Він спрямований на підтримку підлітків та їхніх родин, які через війну були змушені залишити свої домівки та учнів нашої школи.

Наша школа, єдина в області та одна із семи в Україні впроваджує проєкт «Школа миру» в 2021-2022 навчальному році.  Мета проєкту – сприяти школам у розвитку миробудування та медіації шляхом поширення культури мирного вирішення конфліктів у дітей та молоді. Проєкт реалізується Всеукраїнською Громадською Організацією «Поруч» (далі-ВГО «Поруч»), у партнерстві з Дитячим Фондом Німеччини (ChildFund Deutsсhland) та фінансується Інститутом Міжнародних Зав’язків та  Федеральним міністерством закордонних справ Німеччини.

На поліпшення матеріально-технічної бази Черкаської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №3 за період 2017-2022 роки  використано кошти: місцевого бюджету в сумі 2147,2 тис. грн., кошти спеціального фонду школи 1104,1 тис. грн., кошти від отриманої благодійної допомоги 163,9 тис. грн., кошти бюджету розвитку 8423,3 тис. грн., кошти освітньої субвенції НУШ 357,1 тис. грн., кошти інклюзивної освіти 299,6 тис. грн., реалізація програми «Система моніторингу очищення та якості повітря в школі (2021 рік)  27,1 тис. грн., реалізація програми «Шкільна майстерня сталого розвитку» (2020 рік) 29,7 тис. грн.

Міністерство освіти вітає нашого переможця

Вересень 9, 2022
зображення_viber_2022-08-03_15-21-35-2001

Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет привітав учня нашої школи Єгора Скрипника

Проєкт «Спільно. Точки зустрічі». Заняття для учнів 5-11 класів

Липень 20, 2022
зображення_viber_2022-07-20_09-41-15-757

Орієнтовно з 20 серпня у межах проєкту «Спільно. Точки зустрічі»

Проєкт «Спільно. Точки зустрічі». Заняття для учнів 2- 4 класів

Липень 20, 2022
зображення_viber_2022-07-20_09-41-15-757

З наступного тижня (з 25 липня) у межах проєкту

Вибір модельних програм і підручників НУШ 5-6 класи

Червень 4, 2022
№з/п предмет назва програми автори підручник
1 Українська мова Модельна навчальна програма для закладів загальної середньої освіти Голуб Н.Б., Горошкіна О.М. «Українська мова» підручник для 5 класу закладів загальної середньої освіти (авт. Голуб Н. Б., Горошкіна О. М.)
2 Українська література Модельна навчальна програма для закладів загальної середньої освіти Яценко Т.О., Качан Т.Б., Кизилова В.В., Пахаренко В.І., Дячок С.О., Овдійчук Л.М., Слижук О.А., Макаренко В.М., Тригуб І.А «Українська література» підручник для 5 класу закладів загальної середньої освіти (авт. Яценко Т. О., Пахаренко В. І., Слижук О. А.)
3 Зарубіжна література Модельна навчальна програма для закладів загальної середньої освіти Богданець-Білоскаленко Н. І., Снєгірьова В. В., Фідкевич О. Л «Зарубіжна література» підручник для 5 класу закладів загальної середньої освіти (авт. Кадоб’янська Н. М., Удовиченко Л. М., Снєгірьова В. В.)
4 Інформатика Модельна програма для закладів загальної середньої освіти Ривкінд Й.Я., Лисенко Т.І., Чернікова Л.А., Шакотько В.В. «Інформатика» підручник для 5 класу закладів загальної середньої освіти Ривкінд Й. Я., Лисенко Т. І., Чернікова Л. А., Шакотько В. В.
5 Англійська мова Модельна програма для закладів загальної середньої освіти Зимомря І. М., Мойсюк В. А., Тріфан М.С., Унгурян І. К.,Яковчук М. В. «Англійська мова (5-й рік навчання)» підручник для 5 класу закладів загальної середньої освіти (з аудіосупроводом) (авт. Джоанна Коста, Мелані Вільямс)
6 Етика Модельна навчальна програма «Етика. 5-6 класи» для закладів загальної середньої освіти Пометун О.І., Ремех Т.О., Кришмарел В.Ю «Етика» підручник для 5 класу закладів загальної середньої освіти (авт. Давидюк Л. В., Мельник А. О.)
7 Здоров’я, безпека , добробут Модельна програма для закладів загальної середньої освіти Шиян О., Волощенко О, Гриньова М, Дяків В., Козак О., Овчарук О., Седорченко А., Сорока І., Сташко С «Здоров’я, безпека та добробут» підручник інтегрованого курсу для 5 класу закладів загальної середньої освіти (авт. Шиян О. І., Волощенко О. В., Дяків В. Г., Козак О. П., Седоченко А. Б.)
8 Математика Модельна навчальна програма для закладів загальної середньої освіти Бурда М. І., Васильєва Д. В «Математика» підручник для 5 класу закладів загальної середньої освіти (авт. Бевз Г. П., Бевз В. Г., Васильєва Д. В., Владімірова Н. Г.)
9 Вступ до історії України та громадянської освіти Модельна навчальна програма для закладів загальної середньої освіти Пометун О. І., Ремех Т. О., Малієнко Ю. Б., Мороз П. В «Досліджуємо історію і суспільство» підручник інтегрованого курсу для 5 класу закладів загальної середньої освіти (авт. Пометун О. І., Малієнко Ю. Б., Ремех Т. О.)
10 Технології Модельна навчальна програма для закладів загальної середньої освіти Ходзицька І.Ю., Горобець О.В., Медвідь О.Ю.,
Пасічна Т.С, Приходько Ю.М.
11 Фізична культура Модельна навчальна програма для закладів загальної середньої освіти Педан О.С.
12 Друга інoземна мова Модельна навчальна програма для закладів загальної середньої освіти Редько В.Г. «Французька мова (1-й рік навчання)» підручник для 5 класу закладів загальної середньої освіти (з аудіосупроводом) (авт. Чумак Н. П., Кривошеєва Т. В.)
13 Мистецтво Модельна навчальна програма для закладів загальної середньої освіти Масол Л.М. Підручник (авт. Масол Л.)
14 «Пізнаємо природу» (інтегрований курс)» Модельна навчальна програма для закладів загальної середньої освіти Коршевнюк Т.В. «Пізнаємо природу» підручник інтегрованого курсу для 5 класу закладів загальної середньої освіти (авт. Коршевнюк Т. В., Ярошенко Г. О.)

Розклад занять проєкт ЮНІСЕФ «Спільно. Точки зустрічі»

Травень 16, 2022

Розклад на тиждень (18-22 липня)
Вівторок:
І група: 10.00-11.00 Творча майстерня «Улюблений казковий герой»
ІІ група: 11.00-12.00 Рухливі ігри
Четвер:
І група: 10.00-11.00 Похід до бібліотеки «Літературні цікавинки
ІІ група: 11.00-12.00 Творча майстерня “Закладинки для книги»
ІІІ група: 12.00-13.00 Весела прогулянка на подвір’ї . Квест “Хто швидше” на майданчику
ІV група 13.00-14.00 Настільні ігри «Аліас»

Наша школа стала першою в нашому місті, яка розпочала роботу в проєкті Дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ «Спільно. Точки зустрічі» Проєкт впроваджується громадською організацією «Фонд «Професійний розвиток Харкова» за підтримки міської влади нашого міста та за участю колективу нашої школи. Він спрямований на підтримку підлітків та їхніх родин, які через війну були змушені залишити свої домівки. У межах проєкту в нашій школі для переселенців створено точку, де підлітки та їхні родини зможуть отримати базову гуманітарну допомогу, соціоемоційну підтримку, доступ до індивідуальних та групових психологічних консультацій, проводитимуться різнорівневі розвиваючі заняття. Дякуємо ЮНІСЕФ, координаторам проєкту та міській владі! Запрошуємо на локації проєкту в спеціалізованій школі І-ІІІ ступенів № 3!

Відкриті вакансії

Травень 4, 2022

Черкаська спеціалізована школа №3 має вакантні місця вчителя англійської мови та технічного працівника.

Безпекові рекомендації

Квітень 27, 2022