Підсумки роботи

Підсумки роботи школи у Всеукраїнському психолого-педагогічному проекті «Вибір успішної професії»

Так як школа упродовж 2008-10013 років працювала як експериментальний заклад, то всі заходи планувались  з метою впровадження в навчально-виховний процес інноваційних технологій розвитку здатності учнівської молоді до вибору успішної професії, планування кар’єри та формування соціально значущих життєвих компетенцій відповідно до вимог сучасного ринку праці.

Проведена відповідна профорієнтаційна та інформаційно – роз’яснювальна робота серед учнів школи, яка спланована на 3 етапи:

  1. Концептуально – діагностичний етап – квітень-грудень 2008 року, на якому били розроблені навчальні плани із курсами за вибором відповідно проекту, здійснено моніторингове дослідженн задоволення освітніх потреб учнів 7-х-9-х класів та їх батьків. Координатори та учасники проекту взяли участь у колоквіумі Академії педагогічних наук України «Професійне самовизначення в умовах навчального процесу», під керівництвом доктора наук Н.А.Побірченко.
  2. Формувальний етап – 2009-2012 роки, на якому взяли участь у науково-практичних конференціях, теоретичних семінарах по апробації курсів, виробленню методичних рекомендацій та написані рецензії на посібники, запропоновані для апробації як профорієнтаційні курси. Проведені консультації, координаційні бесіди зі школами-партнерами, круглі столи щодо інноваційних процесів. Здійснили моніторинг сформованості в учнів показників професійної готовності.
  3. Узагальню вальний етап – 2012-2014 роки, на якому проведено діагностику професійної компетентності в профорієнтаційній роботі, складено модель випускника школи на основі досліджень.

За час роботи в проекті школа реалізувала Освітню програму профілізації школи, створила перший у місті Черкасах кабінет профорієнтації разом із Черкаським міським центром зайнятості, брала участь і перемагала у міському та обласному етапах КВК з професійної орієнтації «Обери свою професію».

На базі школи було проведено Всеукраїнську науково-практичну конференції «Управління дослідно-експериментальною роботою у загальноосвітніх закладах: реалії та перспективи», де школа представляла роботу саме в проекті «Вибір успішної професії».

На другому етапі школа брала участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції «Вибір успішної професії – інновація в освіті», де звітували перед співробітниками Інституту інноваційних технологій змісту освіти Міністерства освіти і науки України та  провели майстер-клас для директорів шкіл – учасників експериментальних майданчиків.

Реалізована освітня  програма школи на формувальному та заключному етапі у навчальній діяльності учнів 1-4-х класів та  5-х класів через курси за вибором «Пізнаю себе», «Партнерство», «Діловий контакт» та «Щоб хотіти вчитися». Ці курси викладали у 1-4 класах – вчителі початкових класів, а у 5-х класах практичним психологом Харитоновою С.М. Практичним психологом проводилися  також заняття з курсу «Людина і праця» для майбутніх випускників – учнів 9-х класів та спецкурс для учнів 10-х класів «Побудова кар’єри». Вчитель економіки  Засядько Л.В. викладала в учнів 11-х класів курс за вибором «Основи інтелектуальної власності». З дошкільнятами здійснюється комплексна розвивальна робота за програмою «Орієнтир».

Здійснена проектна діяльність в закладі впродовж 2012-2013 навчального року:

-       реалізований  шкільний проект серед учнів 7-х  та волонтерів 10-х класів  „Професії рідного міста” та «Професії моїх батьків» в рамках програми допрофільної підготовки учнів, для розширення обізнаності школярів – підлітків з потребами ринку праці міста;

-       знято відеоролик «Моя майбутня професія»;

-       організовані  та проведені екскурсійні програми на підприємства та  організації міста з метою безпосереднього ознайомлення з роботою підприємств у цілому й окремими співробітниками.

Проведено психологічне дослідження учнів 9-х -11-х класів на етапі профілізації:

-       Досліджений переважаючий тип майбутньої професійної діяльності.

-       Визначений рівень розвитку здібностей учнів.

-       Опрацьований опитувальник професійної готовності.

-       Досліджена раціональність мислення при виборі професії.

-       Визначені професійні установки майбутніх випускників.

Методичною радою школи проведений моніторинг та проаналізована робота педагогів школи по впровадженню спецкурсів «Пізнаю себе», «Партнерство», «Діловий контакт» («Щоб хотіти вчитися»). Враховуючи завдання проекту, ми реалізували всі поставлені перед нами завдання.

            Завдання Всеукраїнського наукового психолого-педагогічного проекту «Вибір успішної професії» повністю виконані та реалізовані в шкільній практиці.