Мультитест 2023: англійська мова

У 2023 році вступники до закладів вищої освіти вдруге складатимуть національний мультипредметний тест (НМТ), який проводитимуть у комп’ютерному форматі. Це випробування міститиме три блоки завдань: з української мови, з математики та один предмет на вибір (історія України, біологія, хімія, фізика, іноземна (англійська, німецька, французька, іспанська за вибором учасника) мова).
Яким буде зміст завдань блоку НМТ з англійської мови?
Зміст завдань блоку НМТ з англійської мови буде відповідати чинній програмі ЗНО з англійської мови.
У 2023 році блок НМТ з англійської мови міститиме частини «Читання» та «Використання мови». Тест не міститиме завдань з аудіювання та завдань для надання письмової розгорнутої відповіді.
Яка структура блоку НМТ з англійської мови?
Усього в блоці НМТ з англійської мови буде 32 завдання, з-поміж яких:
5 завдань з вибором однієї правильної відповіді;
11 завдань на встановлення відповідності;
16 завдань на заповнення пропусків у тексті.
Як будуть оцінювати завдання блоку НМТ з англійської мови?
Завдання з англійської мови буде оцінено відповідно до схеми нарахування балів, застосовуваної в ЗНО. Тобто по 1 тестовому балу буде нараховано за кожну правильну відповідь на завдання з вибором однієї правильної відповіді, по 1 тестовому балу за кожну правильно визначену логічну пару в завданнях на встановлення відповідності та по 1 балу за кожен правильно вказаний варіант на заповнення пропусків у тексті.
Отже, за виконання завдань блоку НМТ з англійської мови можна отримати від 0 до 32 балів.
Свій результат (тобто кількість набраних балів за правильно виконані завдання) ви знатимете після виконання блоків НМТ. Пізніше результат кожного блоку буде також переведено в шкалу 100-200 балів. Для отримання позитивного результату тестування з англійської мови за шкалою 100–200 балів вступнику необхідно буде набрати не менше 4 тестових балів.