Правила відвідування школи

1.Загальні засади

1.1. Цей Порядок розроблений з метою організації безпечних і нешкідливих умов освітнього процесу у Черкаській спеціалізованій школі І-ІІІ ступенів №3 (далі школа), відповідно до статей 52, 53, 54, 55 Закону України «Про освіту», Положення про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу в установах і закладах освіти (Наказ Міністерства освіти і науки України №1669 від 26.12.2017), Статуту школи та інших нормативно-правових актів, що регламентують вимоги до встановлення належного порядку роботи та створення безпечних умов для учнів і працівників, а також унеможливлення проникнення сторонніх осіб, порушення санітарно-епідеміологічного стану, виносу службових документів, матеріальних цінностей та інших порушень громадського порядку.

1.2. Порядок відвідування школи – сукупність заходів і правил, що запобігають можливості несанкціонованого проходу осіб, виносу (вивозу) майна на територію чи з території школи. Цей порядок передбачає комплекс спеціальних заходів, спрямованих на підтримання та забезпечення встановлених правил діяльності школи і визначає алгоритм пропуску здобувачів освіти, працівників, громадян до будівлі та внутрішніх приміщень школи.

1.3. Охорону приміщень забезпечують сторожі школи, охоронці підприємства (організації) в разі укладання угоди з ними.

1.4. Відповідальність та контроль за порядком здійснення пропускного режиму в приміщенні покладається на:

– Директора школи (або особу, що його заміщує в певний момент).

– Заступника директора (чергового адміністратора).

– Заступника директора з адміністративно-господарчої роботи (або завідувача господарством).

– Чергового гардеробника.

– Сторожа.

– Охоронця підприємства, з яким укладено угоду.

1.5. Виконання вимог, що визначаються цим Порядком, є обов’язковим для всіх працівників, які постійно або тимчасово працюють у школі, здобувачів освіти та їх батьків або осіб, які їх замінюють, усіх юридичних та фізичних осіб, що виконують свою діяльність чи знаходяться з інших причин на території школі.

2.Порядок проходу в будівлю школи

2.1. Пропускний режим у будівлю школи, а також відчинення/зачинення дверей забезпечують черговий гардеробник, сторож.

2.2. Центральний вхід відкритий у будівлю школи в робочі дні з 07.00 год. до 20.00 год., а у вихідні, святкові та неробочі дні – зачинений.

2.3. Допоміжний вхід відчинений у разі потреби в години масового входу/виходу учнів за додатковим розпорядженням по школі.

3. Правила відвідування школи здобувачами освіти

3.1. Здобувачі освіти школи проходять у будівлю школи через центральний вхід та допоміжний (у разі потреби та за окремим розпорядженням).

3.2. Початок навчальних занять о 08.10 або 9.00 (відповідно розкладу).

3.3. Здобувачі освіти зобов’язані прибути до школи за 15 хвилин до початку уроків за розкладом.

3.4. Виходити зі школи здобувачам освіти до закінчення навчальних занять дозволяється лише на підставі дозволу чергового адміністратора, обов’язкової присутності класного керівника, медичної сестри та в супроводі батьків.

3.5. Вихід здобувачів освіти зі школи на уроки фізичної культури, на екскурсії, чи на інші позашкільні заходи відбувається організовано й у супроводі вчителя.

3.6. Здобувачів освіти, що відвідують гуртки, секції та інші позакласні заходи, допускають в школу згідно з розкладом занять або в супроводі відповідального за проведення такого заходу.

3.7. Під час канікул здобувачі освіти проходять у школу згідно з планом заходів  на канікулах у супроводі вчителя, який проводить захід.

3.8. У разі запізнення без поважної причини здобувачів освіти допускають до занять з дозволу чергового адміністратора, старшого чергового вчителя або класного керівника.

3.9. У випадку порушення дисципліни чи правил поведінки здобувачем освіти може бути проведена бесіда черговим адміністратором, черговим учителем, класним керівником.

3.10. До школи здобувачі освіти заходять в одязі ділового стилю, прийнятному для відвідування державних громадських установ.

3.11. У приміщенні та на території школи суворо заборонені паління, уживання алкоголю та наркотичних речовин, інша протиправна поведінка чи діяння. Інформація про такі правопорушення надається до Головного управління національної поліції Черкаської області..

4.Правила відвідування школи працівниками

4.1. Адміністрація школи та інші працівники школи мають змогу проходити та перебувати в приміщенні школи у відповідності до Статуту школи та внутрішкільного розпорядку, наказів директора школи.

4.2. Педагогам рекомендовано приходити до школи за 20 хвилин до початку роботи.

4.3. В окремих випадках, у відповідності з розкладом занять, затвердженим директором школи, уроки конкретного педагога можуть починатися не з першого уроку. У такому та інших конкретних випадках педагог зобов’язаний прийти до школи не пізніше, ніж за 20 хвилин до початку уроку.

4.4. Учителі перших класів приходять до школи, розраховуючи час, необхідний для зустрічі дітей біля класу.

4.5. Після закінчення занять учитель виводить дітей до батьків, які їх зустрічають на подвір’ї школи.

4.6. Адміністрація школи та вчителі зобов’язані заздалегідь попередити чергового сторожа про час запланованих зустрічей із батьками, а також про час і місце проведення батьківських зборів.

4.7. Усі інші працівники школи приходять відповідно до графіка роботи.

5. Правила відвідування школи для батьків здобувачів освіти або осіб, які їх замінюють

5.1. Батьки або особи, які їх замінюють, що супроводжують або зустрічають своїх дітей, до будівлі школи не заходять і чекають дітей на подвір’ї школи. В окремих виняткових випадках (негода тощо) проходять до вестибюлю школи не далі поста чергового гардеробника, сторожа (охоронця) і в межах його огляду.

5.2. Відвідування батьками або особами, які їх замінюють, закладу загальної середньої освіти можливий виключно за умов дотримання та виконання нижчевизначених пунктів.

5.3. Батьки здобувачів освіти проходять у будівлю школи за наявності документів, що підтверджують їх особу. Документ пред’являють у розгорнутому вигляді черговому гардеробнику,сторожу  чи охоронцю.

5.4. Батьки або особи, які їх замінюють, в усній формі повідомляють черговому гардеробнику, сторожу (охоронцю) прізвище, ім’я своєї дитини, клас, у якому вона навчається.

5.5. З учителями батьки зустрічаються на батьківських зборах, за запрошенням учителя або після уроків. І лише в екстрених випадках під час перерви.

5.6. Учителі зобов’язані заздалегідь попередити чергового гардеробника, сторожа (охоронця) про прихід батьків, а також про час та місце проведення батьківських зборів.

5.7. Прохід до школи батьків з особистих питань до адміністрації школи можливий у години прийому адміністрації школи або за умови попередньої домовленості з представниками самої адміністрації.

5.8. У випадках незапланованого приходу до школи батьків здобувачів освіти або осіб, які їх замінюють, черговий гардеробник, черговий сторож (охоронець) з’ясовує мету їх приходу й пропускає в будівлю школи тільки з дозволу.

5.9. Для батьків початкової школи дозволяється вранці доводити дітей до класу спілкуватися із вчителем.

6. Правила для відвідувачів школи

6.1.  Осіб, які не пов’язані з навчальним процесом і відвідують школу за службовою необхідністю, пропускають при пред’явленні документа, що засвідчує особу, за погодженням з директором.

6.2. Посадових осіб, які прибули до школи з перевіркою, пропускають при пред’явленні документа, що засвідчує особу, та супроводжують до директора або заступника директора школи.

6.3. Групи осіб, що відвідують школу для проведення й участі в масових заходах, семінарах, конференціях, оглядах тощо, допускають у будівлю школи за дозволом адміністрації школи та за списками учасників за наявності документа, що засвідчує особу.

6.4. Для виклику працівника школи або представника адміністрації необхідно звертатися до чергового гардеробника, сторожа (охоронця) або чергового адміністратора.

6.5. При відвідуванні школи відвідувач зобов’язаний за проханням чергового гардеробника, сторожа (охоронця) надати на візуальний огляд принесені з собою речі для недопущення потрапляння в будівлю школи алкоголю, наркотичних, вибухонебезпечних, легкозаймистих, отруйних речовин і рідин, заборонених для зберігання та перенесення без спеціального дозволу предметів, зброї та боєприпасів тощо.

6.6. У випадку виявлення у відвідувача або в його речах зброї, речовин, рідин, небезпечних предметів – черговий гардеробник, сторож (охоронець) затримує відвідувача і доповідає про випадок черговому адміністратору та директору школи (особі, що його заміщує) та діє у відповідності до отриманих указівок.

6.7. У разі виникнення конфліктних ситуацій, пов’язаних з допуском відвідувачів до будівлі школи, черговий гардеробник, сторож (охоронець) діють відповідно до вказівок чергового адміністратора чи директора школи або його заступника.

7.Правила для проїзду автотранспортних засобів

7.1. Порядок в’їзду/виїзду автотранспорту на територію школи встановлюють дозволом адміністрації школи.

7.2. Допуск без обмежень на територію школи дозволяється автомобільному транспорту екстрених і аварійних служб, швидкій медичній допомозі, пожежній охороні, поліції тощо.

7.3. Паркування автомобільного транспорту на території школи заборонено, крім випадків,указаних у п.7.1, 7.2.

8.Правила поведінки відвідувачів школи

8.1. Відвідувачі, що перебувають у приміщенні школи, зобов’язані:

8.1.1. Зберігати встановлений порядок і дотримуватися норм поведінки в громадських місцях.

8.1.2. Не допускати виявлення неповажного ставлення до педагогічного та обслуговуючого персоналу, здобувачів освіти та інших відвідувачів школи.

8.1.3. Виконувати законні вимоги та розпорядження адміністрації та працівників школи.

8.1.4. Не створювати перепон належному виконанню адміністрацією, учителями, працівниками школи їх службових обов’язків.

8.1.5. Ставитися бережливо до майна школи, зберігати чистоту, тишу та порядок у приміщенні навчального закладу.

8.1.6. При вході до будівлі школи відвідувачі, що мають при собі кіно- й фотознімальну, звуко- й відеозаписувальну апаратуру, а також переносну комп’ютерну й оргтехніку зобов’язані зареєструвати технічні засоби в чергового гардеробника, сторожа (охоронця) з метою контролю за виносом матеріальних цінностей із будівлі школи.

8.2. Відвідувачам школи забороняється:

8.2.1. Перебувати в службових або інших приміщеннях школи без дозволу на те адміністрації, чергового гардеробника,сторожа (охоронця) чи вчителя.

8.2.2. Виносити з приміщення школи документи, інформацію, які знаходяться на інформаційних стендах для ознайомлення.

8.2.3. Знімати зразки документів зі стенда, а також розташовувати на ньому оголошення, не узгоджені з адміністрацією школи.

8.2.4. Приносити в приміщення школи алкогольні, наркотичні, вибухонебезпечні й легкозаймисті речовини, предмети, що колють і ріжуть, вогнепальну та холодну зброю (крім осіб, котрим в установленому порядку дозволено зберігання та носіння табельної зброї і інших засобів),а також особисті речі, за винятком портфелів і тек з документами, дамських сумок.

8.2.5. Палити в приміщенні та на території школи.

8.2.6. Заходити до школи в стані алкогольного чи іншого сп’яніння, з жувальною гумкою у роті, з дитячими колясками, з домашніми тваринами, товарами для продажу, а також у брудному одязі й великогабаритними речами (за винятком робітників, що виконують будівельні і ремонтні роботи).

8.2.7. Факти порушень громадського порядку й завдані збитки приміщенню фіксують в установленому порядку особи, котрі за це відповідають.

8.3. Відповідальність відвідувачів школи за порушення цього Порядку:

8.3.1. У випадку порушення відвідувачем школи Порядку відвідування й правил поведінки йому робить зауваження працівник школи і, як наслідок, відмовляють у пропуску до приміщення школи.

8.3.2. У випадках скоєння відвідувачами кримінальних дій, винні особи підлягають кримінальній відповідальності згідно з чинним законодавством.

8.3.3. У випадку навмисного чи ненавмисного пошкодження або знищення майна школи на винних осіб поряд з адміністративною або кримінальною відповідальністю покладається обов’язок відшкодування завданих збитків.

9. Порядок пропуску на період надзвичайних ситуацій або ліквідації аварійної ситуації

9.1. Пропускний режим у будівлю школи на період надзвичайних ситуацій обмежується.
9.2. Після ліквідації надзвичайної (аварійної) ситуації поновлюється звичайна процедура пропуску згідно з цим Порядком.