Участь у проекті

Програма заходів

реалізації психолого-педагогічного проекту

«Вибір успішної професії»

на 2011-2012 навчальний рік

№ п\п

Заходи

Термін

Очікувані результати

Виконавці

1. Засідання методичної ради школи. Підсумок діагностичного етапу впровадження психолого-педагогічного проекту «Вибір успішної професії» Серпень 2011 року Завершення діагностики учнів9-х класів і аналіз набору у профільні 10-і класи. Визначення пріоритетних завдань на новий навчальний рік. Голова методичної ради, заст.. директора Барсукова Л. М.
2. Педагогічна рада

Завдання школи на апробаційний етап впровадження проекту

Серпень 2011 року Створення моделі апробаційного періоду для спеціалізованої школи Заст.. директора Барсукова Л. М.
3 Впровадження спецкурсів «Пізнаю себе» 1 клас, продовження роботи з №-ми класами. Протягом 2011-2012 навчального року Апробація спецкурсу на нових класах та продовження роботи з учнями, в яких курс вже викладався упродовж двох років – 3-і класи Класоводи 1-х класів та

Невмита Л. М., Мотренко С. М.

4. Впровадження курсу за вибором «Партнерство» в 4-х класах Протягом 2011-2012 навчального року Апробація курсу на нових класах, підготовка до роботи з ними інших вчителів. Класоводи

Кикоть О. М.,  Сіденко Л. М.

5. Впровадження курсу за вибором «Діловий контакт» в 5-х класах Протягом 2011-2012 навчального року Апробація курсу на нових дітях, тих, які вже вивчали курс «Партнерство» з класоводами Практичний психолог Харитонова С. М.
6. Впровадження курсу за вибором «Людина і праця» Протягом 2011-2012 навчального року Апробація курсу на нових учнях, психологічні дослідження, порівняння з попередніми результатами та вироблення рекомендацій на майбутнє. Заст.. директора Барсукова Л. М, практичний психолог Харитонова С. М.
7. Впровадження курсу за вибором «Основи інтелектуальної власності» Протягом 2011-2012 навчального року Апробація  курсу на нових учнях, робота з учителем по виробленню рекомендацій. Заст.. директора Барсукова Л. М, вчитель економіки Засядько Л. В.
8. Моніторингові дослідження учнів ранньої профілізації щодо задоволення освітніх потреб та вибору профілю навчання Вересень 2011, березень 2012 Визначення рівня виборності предметів для поглибленого вивчення, перехід на поглиблене вивчення Заст.. директора Барсукова Л. М, практичний психолог Харитонова С. М.
9. Психологічні дослідження учнів 8-9 та 10 класів щодо готовності  вибору успішної професії Жовтень 2011 Визначення готовності учнів до вибору майбутньої професії, порівняння з попередніми дослідженнями. Практичний психолог Харитонова С. М.
10 Педагогічний консиліум по 10-х класах щодо відповідності профілю навчання та адаптації навчання у нових умовах Вересень 2011 Адаптація учнів 10-х класів до навчання в нових умовах Заст.. директора Барсукова Л. М, практичний психолог Харитонова С. М.
11 Місячник профорієнтації разом із міським центром занятості. Листопад 2011 Відвідування міського центру зайнятості, ознайомлення з картою професій, визначення рівня соціального замовлення на ринку праці. Заст.. директора Барсукова Л. М, практичний психолог Харитонова С. М.
12 Методичний тиждень вчителів, які викладають курси за вибором щодо профорієнтації. Січень 2012 Відвідування педагогами школи відкритих уроків у вчителів, які викладають «Людина і праця», «Основи інтелектуальної власності». Заст.. директора Барсукова Л. М.
13. Нарада при директорі про хід виконання програми розвитку школи «Вибір успішної професії» Квітень 2012 Підведення підсумків за навчальний рік. Оцінка набутого досвіду. Виокремлення проблем та вироблення рекомендацій щодо їх вирішення. Заст.. директора Барсукова Л. М.
14. Круглий стіл із педагогами, класними керівниками щодо профорієнтаційної роботи. Березень 2012 Набутий досвід, порівняння здобутків попередніх років Заст.. директора Барсукова Л. М, практичний психолог Харитонова С. М.
15 Творчий звіт перед громадськістю школи та мікрорайону щодо реалізації завдань навчального року Травень 2012 Звіт та затвердження завдань на новий навчальний рік Педагогічний колектив школи, рада школи, батьківські активи.
16 Батьківські збори та батьківські лекторії Щоквартально, протягом навчальн. року Педагогічний всеобуч батьків Педагогічний колектив

Психологічне дослідження, проведене у 2009-2012 роках

практичним психологом Харитоновою Світланою Миколаївною.

ПЛАН

І. ВСТУП.

1. Вибір успішної професії – потреба часу.

2. Мета і цілі проекту «Вибір успішної професії».

3. Роль психолога у реалізації проекту.

4. Вимоги профільної освіти до особистості учня.

а) результати дослідження по проекту ( 10-а, 10-б класи).

ІІ. ОСНОВНА ЧАСТИНА.

2. Особистісна готовність старшокласника до професійного навчання.

а) результати діагностики 10-х класів.

ІІІ. ВИСНОВКИ. «ВИБІР УСПІШНОЇ ПРОФЕСІЇ – СПІЛЬНА СПРАВА НАУКИ І ПРАКТИКИ».

Читати все

АНОТАЦІЯ НА НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК ДЛЯ ПРОФІЛЬНОГО НАВЧАННЯ «ЛЮДИНА І ПРАЦЯ». АВТОРИ: ПОБІРЧЕНКО Н. А., СЕРГЄЄНКОВА О. П., ПІДТІЛОК І. В.

Анотація на посібник «ПРОФОРІЄНТАЦІЯ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ» Автори: Н. А. Побірченко, А. Л. Шайкова.

Психолого-педагогічний проект “Вибір успішної професії” на 2008-2010 навчальний рік

Етапи Заходи Терміни Відповідальний
Підготовчий - Ознайомлення із документами МОН України стосовно експерименту.

- Підготовка Концепції впровадження проекту.

- Вибір майданчика.

- Підготовка матеріальної бази.

- Установчі семінари, рекомендації.

Серпень-вересень

2008 року

Барсукова Л. М.
Діагностичний - Вивчення методик стартової діагностики.

- Апробація методик середі учнів 10-х класів.

- Психологічне дослідження за двома діагностиками по 5-ти параметрах.

- Підготовка першого звіту для Інституту інновацій при АПН.

- Участь у колоквіумі всіх учасників проекту.

Жовтень-листопад

2008 року

Барсукова Л. М.

Харитонова С. М.

Апробаційний - Розробка курсів за вибором серед учнів 1-х, 4-х, 5-х, 10-х класів: пізнаю себе, партнерство, діловий контакт, людина і праця.

- Підготовка міні проектів по класах.

- Презентація першого досвіду на виставку «Освіти України – 2009»

Грудень 2008 – лютий 2009 року Барсукова Л. М.

Харитонова С. М.

Дзюба А. О.

Невмита Л. М.

Мотренко С. М.

Могильна Т. М.

Кучеренко І. П.

Проміжково-підсумовуючий - Завершення викладання курсів за навчальний рік.

- Презентація роботи учнів та вчителів.

- Оформлення матеріалів І етапу.

Березень – травень

2009 року

Барсукова Л. М.

Харитонова С. М

Рецензія на спецкурс «Людина і праця» як частину Всеукраїнського психолого-педагогічного проекту

«Вибір успішної професії»