Планування

План засідань Ради школи

на 2019 -2020 навчальний рік

п\п

Тематика засідань

Термін

Віповідальний

1. - Організація режиму роботи школи.

- Затвердження штатного розпису платних послуг, правил приймання учнів до Черкаської спеціалізованої школи №3 на 2019/2020 навчальний рік.

- Організація дитячого харчування на 2019/2020 навчальний рік.

Вересень

2019 року

Ткаченко Т.Є.

Барсукова Л.М.

Парначова Н.В.

2. - Ознайомлення зі складом Ради школи, вибір голови Ради школи та розподіл обов’язків.

- Затвердження тематики засідань Ради школи на 2019-2020 навчальний рік.

- Затвердження складу комісій з різних питань.

- Затвердження громадського огляду школи.

Жовтень 2019 року Карбівнича І.В.

Харченко Я.Ю.

3. - Інноваційна та проектна діяльність школи в межах, області, країни.

- Організація позакласної та позашкільної роботи з учнями.

- Співпраця педагогів, батьків, учнів та громадськості для розвитку  школи та удосконалення навчально-виховного процесу.

- Розгляд звернень громадян з питань роботи школи.

Грудень 2019 року Карбівнича І.В.

Парначова.Н.В.

Голова Ради школи

4. - Звіт голови Ради школи за реалізацію планів роботи за 2019 рік.

- Аналіз травматизму за 2019 рік.

- Анкетування членів Ради школи щодо оцінки діяльності школи.

- Зміцнення матеріально-технічної бази навчального закладу.

- Затвердження заходів щодо реалізації цільової програми роботи з обдарованою молоддю.

Лютий

2020 року

Голова Ради школи

Парначова Н.В.

Карбівнича І.В.

5. - Визначення стратегічних завдань та пріоритетних напрямів діяльності школи на новий навчальний рік. Розроблення програми розвитку школи.

- Рекомендація випускників – претендентів на нагородження золотими та срібними медалями.

- Організація літнього оздоровлення та роботи учнів школи під час навчальної практики.

- Розгляд звернень громадян з питань роботи школи.

Квітень

2020 року

Карбівнича І.В.

Барсукова Л.М.

6. Звіт перед батьківською громадою школи. Травень 2020 року Голова Ради школи, голови комісій

Координатор Ради школи    Карбівнича І.В.