Планування

План засідань Ради школи

на 2018 -2019 навчальний рік

п\п

Тематика засідань

Термін

Віповідальний

1. - Організація режиму роботи школи.

- Затвердження штатного розпису платних послуг, правил приймання учнів до Черкаської спеціалізованої школи №3 на 2018/2019 навчальний рік.

- Організація дитячого харчування на 2018/2019 навчальний рік.

Вересень

2018 року

Карбівнича І.В.

Барсукова Л.М.

Харченко Я.Ю.

Парначова Н.В.

2. - Ознайомлення зі складом Ради школи, вибір голови Ради школи та розподіл обов’язків.

- Затвердження тематики засідань Ради школи на 2018-2019 навчальний рік.

- Затвердження складу комісій з різних питань.

- Затвердження громадського огляду школи.

Жовтень 2018 року Карбівнича І.В.

Харченко Я.Ю.

3. - Інноваційна та проектна діяльність школи в межах, області, країни.

- Організація позакласної та позашкільної роботи з учнями.

- Співпраця педагогів, батьків, учнів та громадськості для розвитку  школи та удосконалення навчально-виховного процесу.

- Розгляд звернень громадян з питань роботи школи.

Грудень 2018 року Карбівнича І.В.

Парначова.Н.В.

Голова Ради школи

4. - Звіт голови Ради школи за реалізацію планів роботи за 2018 рік.

- Аналіз травматизму за 2018 рік.

- Анкетування членів Ради школи щодо оцінки діяльності школи.

- Зміцнення матеріально-технічної бази навчального закладу.

- Затвердження заходів щодо реалізації цільової програми роботи з обдарованою молоддю.

Лютий

2019 року

Голова Ради школи

Сидоренко Є.В.

Голова комісії

Парначова Н.В.

Карбівнича І.В.

5. - Внесення пропозицій щодо створення освітньої програми.

- Визначення стратегічних завдань та пріоритетних напрямів діяльності школи на новий навчальний рік.

- Рекомендація випускників – претендентів на нагородження золотими та срібними медалями.

- Нагородження переможців олімпіад.

- Організація літнього оздоровлення та роботи учнів школи під час навчальної практики.

- Розгляд звернень громадян з питань роботи школи.

Квітень

2019 року

Карбівнича І.В.

Барсукова Л.М.

Парначова Н.В.

6. Звіт перед батьківською громадою школи. Травень 2019 року Голова Ради школи, голови комісій

Координатор Ради школи    Карбівнича І.В.