Інформація про проект

ГРОМАДЯНСЬКА ОСВІТА – УКРАЇНА

березень 2005 р. – березень 2008 р.

Девід Ройл, міжнародний керівник команди, старший радник з питань освіти, компанія CambridgeEducation (частина Mott MacDonald Group)

Громадянська освіта (ГО) існує в Україні в різних формах і моделях більше десяти років. Проте, у загальноосвітній школі вона залишається «предметом за вибором». В освіті не припиняються дискусії з приводу ролі й статусу громадянської освіти, й інколи ідея громадянської освіти сприймається як синонім патріотичного виховання.

З іншого боку, постійно здійснюються спроби «втиснути» у перевантажений навчальний план загальноосвітньої школи нові предмети (наприклад, останніми роками це етика, основи споживчих знань та ін.), тоді як ці питання можливо було б краще розглядати в рамках інтегрованого «курсу» громадянської освіти.

Здійснений у рамках проекту аналіз державних нормативних документів та існуючих в Україні підходів до громадянської освіти засвідчив, що формування громадянської компетентності учнів є визнаною метою державної політики. Тепер ця мета має стати чітко визначеним пріоритетом.

ОДГ означає навчання того, як стати громадянином і як жити в демократичному суспільстві.

Основними характеристиками ОДГ є:

-це навчання, яке відбувається протягом всього життя;

-це підготовка окремих людей і цілих громад до громадянської й політичної участі;

-повага до прав людини і громадянина та визнання відповідних обов’язків;

-поцінування культурної та соціальної різноманітності.

ОДГ - це не окремий предмет чи група предметів, це мета освітньої політики держави, громади, конкретного навчального закладу.

Принципи ОДГ:

- ґрунтується на фундаментальних принципах прав людини, плюралістичній демократії і верховенстві права;

- стосується зокрема прав та обов’язків, уповноваження, участі і поваги до різноманітності;

- охоплює всі вікові групи і сектори суспільства;

- має на меті підготувати молодь і дорослих до активної участі в демократичному суспільстві і, таким чином, підвищити демократичну культуру;

- є засобом боротьби з насильством, ксенофобією, агресивним націоналізмом і нетерпимістю;

- сприяє соціальній єдності, справедливості і загальному добробуту;

- зміцнює громадянське суспільство шляхом сприяння інформованості й обізнаності його громадян і розвитку їх демократичних умінь;

- має відповідати національному, соціальному, культурному й історичному контекстам.

З Девідом Ройлом можна зв’язатися за адресою david.royle@camb-ed.com

Більш докладна інформація про проект розміщена на веб-сайті www.civiced.org.ua; публікації Ради Європи з питань освіти для демократичного громадянства - www.coe.int; інформація про європейську політику сусідства -http://ec.europa.eu/world/enp/index_en.htm