Учнівське самоврядування

СТАТУТ

учнівського самоврядування Черкаської спеціалізованої

школи І-ІІІ ступенів №3

Розділ І

Загальні положення

1.1. Учнівське самоврядування – добровільне об’єднання учнів, мета якого – сформувати у учнів почуття відповідальності за шкільне життя, класу, вміння співпрацювати на демократичних засадах партнерства та гласності.

1.2. Учнівське самоврядування школи регламентує свою діяльність на підставі нормативно-правових актів: Конституції України, Декларації про права дитини, Законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про молодіжні та дитячі громадські організації», Національної доктрини розвитку освіти України в ХХІ столітті, Концепції громадянського виховання особистості в умовах розвитку української держави, Статуту школи та власного Статуту.

 Розділ II

Мета учнівського самоврядування

2.1. Сприяти різносторонньому розвитку, самовдосконаленню, самореалізації на благо собі, своїм одноліткам, школі, своїй родині, народові України.

2.2. Зміцнювати партнерські зв’язки між учнівським, педагогічним та батьківським колективами з метою забезпечення єдності освітнього процесу.

2.3. Формувати почуття відповідальності, свідомого ставлення до участі кожного у вирішенні важливих справ шкільного життя.

2.4. Сприяти формуванню лідерських якостей.

2.5. Сприяти навчальній, науковій, творчій, спортивній діяльності учнів.

2.6. Сприяти реалізації інтересів, можливостей, бажань учнів.

2.7. Прагнути до узгодженості й балансу інтересів між учнями, педагогами та батьками.

2.8. Співпрацювати з позашкільними об’єднаннями та організаціями.

Розділ IIІ

Завдання учнівського самоврядування

3.1. Об’єднання учнів для представлення їхніх інтересів в освітньому процесі, участі у вирішенні питань шкільного життя.

3.2. Набуття учнями соціального та громадського досвіду, виховання соціальної та громадянської відповідальності, надання можливостей для особистого, соціального та творчого розвитку учнів.

3.3. Реалізувати ідеї та інтереси учнів у різних сферах діяльності школи.

3.4. Залучати учнів до активної участі у волонтерській діяльності.

3.5. Формувати загальну культуру та організовувати змістовне дозвілля школярів.

Розділ IV

Принципи діяльності учнівського самоврядування

4.1. Толерантність.

4.2. Самоорганізація.

4.3. Демократичне обговорення рішень, які приймаються.

4.4. Повага до інтересів, гідності та думки кожного члена учнівського самоврядування.

4.5. Свобода дискусії.

4.6. Академічна доброчесність.

 Розділ V

Структура учнівського самоврядування

5.1. Вищим органом учнівського самоврядування є сесія шкільного парламенту, яка скликається не менше двох разів на рік. Делегатами сесії є президент школи, міністри, старости та голови секторів 5-11 класів.

5.2. У міжсесійний період роботу самоврядування координують Президент та віце-президенти.

5.3. Старостат – палата шкільного парламенту засідання якої відбуваються щотижня де підбиваються підсумки роботи класів за певний період та обговорюється план подальшої роботи.

5.4. Уряд, який складається з міністерств: освіти і науки, правових питань, культури і мистецтв, екології, інформаційної політики, спорту та туризму. Міністерства організовують роботу самоврядування у відповідних напрямках.

5.5. Самоврядування класів, що складається із старости, його заступника, голів навчального, правового, художньо-естетичного, екологічного, інформаційного, спортивно-туристичного секторів організовують роботу класних колективів.

Розділ VІ

Вибори Президента та формування уряду

6.1. Вибори Президента відбуваються один раз на рік.

6.2. Вибори Президента відбуваються в останню декаду вересня.

6.3. Передвиборча кампанія починається за 3 тижні до визначеної дати виборів.

6.4. Кандидатами мають право бути учні 8-11 класів.

6.5. Кандидат на посаду Президента висувається як групою учнів, так і шляхом самовисунення.

6.6. Учень, який зареєстрований кандидатом на пост Президента школи, має право вести передвиборчу агітацію разом з довіреними особами. Виготовити рекламну продукцію (відео-, аудіо- записи, фотоілюстрації, газети, малюнки, елементи одягу тощо).

6.7. Кандидат на посаду Президента має право відвідати будь-який класний колектив під час годин спілкування для проведення агітаційних заходів, а також проводити агітаційну роботу на перервах та в позаурочний час.

6.8. Усі учасники виборчого процесу мають право вільно і всебічно обговорювати передвиборчі програми на пост кандидата в Президенти школи.

6.9. Усі учні 5-11 класів мають право одного голосу на виборах Президента школи.

6.10. Кожний виборець голосує на виборах Президента особисто.

6.11. Учні школи, які мають право голосу, можуть брати участь у роботі виборчих комісій, а також у проведенні передвиборчої агітації, здійсненні спостереження за проведенням виборів Президента.

6.12. Президент обирається простою більшістю голосів учнів 5-11 класів школи шляхом таємного голосування.

6.13. Для проведення виборів створюється виборча комісія у складі учнів класу, представник якого не бере участь у виборах. Виборча комісія опрацьовує заповнені бюлетені.

6.14. Кандидат, який набрав найбільшу кількість голосів оголошується Президентом.

6.15. Офіційне оголошення результатів виборів та інавгурація Президента відбувається на сесії шкільного парламенту.

6.16. Президент під час інавгурації представляє віце-президентів та міністрів.

6.17. Віце-президентами стають голова передвиборчого штабу президента та кандидат, який посів друге місце під час виборів.

6.18. Кандидатури міністрів затверджує сесія шкільного парламенту на основі пропозицій старостату.

 Розділ VІІ

Функціональні обов’язки Президента, Віце-президентів, міністрів

7.1.Президент:

-  представляє права та інтереси всіх учнів школи;

-  проводить моніторинг серед учнів школи з актуальних для них питань організації освітнього процесу;

-  аналізує та узагальнює пропозиції учнів стосовно покращення освітнього процесу та вносить в установленому порядку пропозиції адміністрації школи;

-  організовує роботу та проводить засідання міністерств;

- бере участь в засіданнях педагогічної ради школи, де обговорюються питання учнівського самоврядування, проблемні питання життя учнівського колективу та окремих учнів, а також усі питання, що стосуються організації і реалізації освітнього процесу у школі;

- організовує проведення сесій шкільного парламенту, звітує про виконану роботу;

- має право на отримання методичної, організаційної, моральної допомоги від педагогів-консультантів учнівського самоврядування;

- бере участь у роботі міської міжпарламентської асамблеї.

7.2. Віце-президенти координують діяльність міністерств, беруть учать у роботі міської міжпарламентської асамблеї. У разі відсутності Президента виконують його обов’язки.

7.3. Міністри учнівського самоврядування:

- очолюють відповідні міністерства;

- організовують роботу міністерств за відповідними напрямками;

- виконують доручення Президента та Віце-президента;

- вносять в межах своєї компетенції пропозиції Президенту та Віце-президентам з питань удосконалення діяльності учнівського самоврядування, освітнього процесу.

7.4. Позбавлення членства в органах учнівського самоврядування відбувається у випадках, якщо член учнівського самоврядування:

- не виконує свої обов’язки;

- вибуває з навчального закладу.

7.5.Учасники органів учнівського самоврядування зобов’язуються виконувати, які передбачені Статутом школи, Правилами поведінки учнів, гідно представляти свою школу та дбати про її імідж.

Керівництво учнівського самоврядування Шкільний старостат 
2023-2024 навчальний рік 2023-2024 навчальний рік
2022-2023 навчальний рік 2022-2023 навчальний рік
2021-2022 навчальний рік 2021-2022 навчальний рік
2020-2021 навчальний рік 2020-2021 навчальний рік
2019-2020 навчальний рік 2019-2020 навчальний рік
2018-2019 навчальний рік
2018-2019 навчальний рік
2017-2018 навчальний рік
2017-2018 навчальний рік
2016-2017 навчальний рік 2016-2017 навчальний рік
2015-2016 навчальний рік 2015-2016 навчальний рік
2014-2015 навчальний рік 2014-2015 навчальний рік
2013-2014 навчальний рік 2013-2014 навчальний рік
2012-2013 навчальний рік 2012-2013 навчальний рік
2011-2012 навчальний рік 2011-2012 навчальний рік
2010-2011 навчальний рік 2010-2011 навчальний рік
2009-2010 навчальний рік
2008-2009 навчальний рік
2007-2008 навчальний рік