План дій

План дій для демократичних змін в школі

Сфера змін (з інструменту оцінки): Шкільне середовище і тип врядування в школі є демократичними
Стандарт демократичної школи, якого Ви хочете досягнути (з інструменту оцінки).
Які індикатори (з інструменту оцінки) продемонструють Ваші досягнення? 1. Шкільні документи відображають принципи демократії і поваги до прав людини, містять демократичні процедури ухвалення та оновлення. Їхні положення реалізуються.

2. Органи учнівського самоврядування існують, регулярно оновлюються, працюють, ініціюють і впливають на прийняття рішень загальношкільного значення.

3. Планування та прийняття рішень здійснюється з урахуванням інтересів та активної участі вчителів, учнів і батьків. Існує чітка процедура ухвалення рішень загальношкільної ваги. Шкільна спільнота отримує інформацію про плани та рішення, перед нею звітують про виконання рішень.

Що Ви плануєте зробити?/Які заходи провести для досягнення стандарту демократичної зміни? Яких результатів якісних та кількісних Ви хочете досягнути цим заходом? Як ці результати сприятимуть встановленню стандарту демократичної школи?
1.Теоритичну підготовку учнівського, батьківського, педагогічного колективу (демократичні засади – нормативно-правову базу, терміни, тощо)

2. Переглянути та оновити шкільні документи.

3.Формування інваріативної складової навчального плану з урахуванням побажань дітей, батьків, вчителів

- Проговорити розуміння демократії та демократичного шкільного середовища.

- Сформувати цілісне бачення демократичної школи, та змін, які необхідно впровадити.

- Перегляд та оновлення  нормативно-правової бази школи:

- учні – Положення про шкільне самоврядування

- учні, батьки, вчителі – Положення про раду школи.

- Можливість права вибору гуртків, курсів.

- впровадженя курсу «Врахуй різницю» – 10-11 кл., «Основи критичного мислення – 9 кл.»

- Робота європейського клубу та дебат-клубів.

  • Свідоме дотримання демократичних засад.
  • Зацікавленість впровадженням в шкільне життя власних ідей, формування активної громадянської позиції.
  • Відповідність документів сучасним вимогам, розуміння шкільної громади своїх можливостей в житті школи
  •  Не байдужість.
  • Розвиток здібностей.
  • Врахування інтересів.
  • Формування відповідальності.

ДІЯЛЬНІСТЬ ШКОЛИ З РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ

1 2 3 3