Розклад занять для учнів початкової школи

2017-2018

Початкова школа

  1 – А 1 – Б 1-В 2 – А 2 – Б 2-В
Понеділок 1 навч.грам. математика навч.грам. англ.мова математика математика
2 навч.грам. навч.грам. навч.грам. математика фізкультура укр.мова
3 англ.мова навч.грам. математика укр.мова муз.мист фізкультура
4 математика природа англ.мова фізкультура укр.мова муз.мист
5   інд.година природа муз.мист. літ.чит. природа
Вівторок 0       ШДП   математика
1 математика навч.грам. навч.грам. літ.чит. укр.мова літ.чит.
2 навч.грам. навч.грам. навч.грам. математика математика укр.мова
3 фізкультура математика математика фізкультура англ.мова англ.мова
4 навч.грам. фізкультура фізкультура укр.мова літ.чит. інд.година
5 природа інд.година   природа обр.мист.  
6            
Середа 0            
1 навч.грам. навч.грам. навч.грам. фр.мова фізкультура математика
2 англ.мова навч.грам. муз.мист. англ.\інформ. математика фізкультура
3 навч.грам. англ.мова фізкультура інф.\англ. літ.чит. укр.мова
4 труд.навч муз.мист. обр.мист. математика укр.мова літ.чит.
5   труд.навч. інд.година укр.мова ШДП труд.навч.
6            
Четвер 0            
1 математика математика математика літ.чит. укр.мова літ.чит.
2 навч.грам. фізкультура природа укр.мова фізкультура укр.мова
3 фізкультура навч.грам. осн.здор. природа природа природа
4 природа осн.здоров труднавч труд.навч. труд.навч. фізкультура
5 муз. мист.     фізкультура осн.здор. обр.мист.
  6            
  0            
П’ятниця 1 англ.мова математика навч.грам. літ.чит. математика математика
2 фізкультура природа навч.грам. математика англ.\інформ. осн.здор.
3 математика фізкультура математика англ.мова інформ.\англ ШДП
4 обр.мист. обр.мист. фізкультура обр.мист. природа англ.\інформ
5 основ.здор.   інд.година осн.здор. інд.година інформ.\англ.
  6            
  3 – А 3-Б 3 -В 4 – А 4-Б 4-В
Понеділок 1 осн.здор. англ.\інфор математика математика математика літ.чит.
2 укр.мова інфор.\англ літ.чит. англ.мова фізкультура укр.мова
3 англ.мова літ.чит. укр.мова фізкультура укр.мова математика
4 математика математика англ.\інформ. літ.чит. літ.чит. природа
5 фізкультура осн.здор. інформ.\англ. осн.здор. обр.мист. тр.навч.\к.р.
Вівторок 0            
1 укр.мова фізкультура математика укр.мова укр.мова укр.мова
2 фізкультура укр.мова природа інформ.\англ. математика англ.мова
3 літ.чит. природа укр.мова англ.\інформ. муз.мист. математика
4 математика математика осн.здор. математика інформ.\англ. муз.мист.
5 природа труд.навч. фізкультура природа англ.\інформ. ЛФК
6           ЛФК/КР
Середа 0 тру.навч.   інд.година   інд.година  
1 математика математика літ.чит. математика літ.чит. інформатика
2 укр.мова літ.чит. фізкультура укр.мова математика математика
3 літ.чит. укр.мова математика літ.чит. укр.мова літ.чит.
4 англ.\інформ. фізкультура укр.мова фізкультура природа обр.мист.
5 інформ.\англ. обр.мист. обр.мист. логіка фізкультура фізкультура
6           КР
Четвер 0   інд.година        
1 літ.чит. літ.чит. укр.мова укр.мова літ.чит. укр.мова
2 математика укр.мова муз.мист. англ.мова укр.мова природа
3 фізкультура муз.мист. я у світі літ.чит. агл.мова осн.здор.
4 я у світі англ.мова природа я у світі я у світі ЛФК
5 природа природа труд.навч. труд.навч. фізкультура ЛФК/КР
  6       фізкультура    
  0            
П’ятниця 1 укр.мова укр.мова літ.чит. математика природа літ.чит.
2 англ.мова я у світі математика укр.мова математика математика
3 муз.мист. математика фізкультура природа осн.здор. я у світі
4 МЩП фізкультура англ.мова англ.мова труд.навч. логіка
5 обр.мист. МЩП МЩП муз.мис\обр.м логіка фізкультура
  6           КР