Розклад занять для учнів початкової школи

2019-2020

Початкова школа

  1 – А 1 – Б 1-І 2 – А
0
Понеділок 1 інтегр.курс інтегр.курс інтегр.курс інформ
2 фізкультура англ.мова математика англ.мова
3 англ.мова фізкультура інтегр.курс фізкультура
4 укр.мова укр.мова англ.мова інтегр.курс
5 інтегр.курс інтегр.курс укр.мова укр.мова
Вівторок 0 інд.год
1 інтегр.курс інтегр.курс інтегр.курс інтегр.курс
2 математика математика інтегр.курс англ.мова
3 англ.мова укр.мова укр.мова математика
4 укр.мова фізкультура мистецтво укр.мова
5 фізкультура інтегр.курс фізкультура мистецтво
Середа 0
1 інтегр.курс інтегр.курс інтегр.курс фізкультура
2 математика укр.мова математика інтегр.курс
3 фізкультура математика укр.мова математика
4 укр.мова мистецтво укр.мова укр.мова
5 інтегр.курс
Четвер 0 інд.год
1 інтегр.курс інтегр.курс інтегр.курс інтегр.курс
2 укр.мова англ.мова укр.мова фізкультура
3 інтегр.курс укр.мова інтегр.курс укр.мова
4 мистецтво мистецтво мистецтво
5 англ.мова
П’ятниця 1 інтегр.курс інтегр.курс інтегр.курс інтегр.курс
2 математика математика математика математика
3 укр.мова фізкультура укр.мова укр.мова
4 мистецтво укр.мова англ.мова інтегр.курс
5 інд.год інд.год
  2 – Б 2-І 3 – А 3-Б
0
Понеділок 1 інтегр.курс інтегр.курс англ.мова укр.мова
2 інформат укр.мова математика математика
3 математика укр.мова укр.мова природа
4 укр.мова інтегр.курс літ.чит. літ.чит.
5 англ.мова фізкультура осн.здор. муз.мист.
Вівторок 0
1 інтегр.курс англ.\інф. математика фізкультура
2 фізкультура інтегр.курс фізкультура математика
3 укр.мова інтегр.курс укр.мова літ.чит.
4 англ.мова інформатика природа я у світі
5 мистецтво інтегр.курс англ.мова труд.навч.
Середа 0
1 інтегр.курс інтегр.курс англ.\інф фізкультура
2 фізкультура математика інф.\англ. укр.мова
3 укр.мова фізкультура математика інф.\англ.
4 інтегр.курс укр.мова я у світі англ.\інф.
5 інд.год. укр.мова фізкультура природа
6
Четвер 0 інд.год
1 інтегр.курс інтегр.курс літ.чит. математика
2 математика математика укр.мова укр.мова
3 англ.мова укр.мова природа основ.здор.
4 укр.мова укр.мова труд.навч. логіка
5 фізкультура мистецтво мистецтво образ.мист
П’ятниця 1 інтегр.курс інтегр.курс математика укр.мова
2 укр.мова математика укр.мова математика
3 математика інтегр.курс літ.чит. фізкультура
4 мистецтво англ.мова фізкультура літ.чит.
5 інтегр.курс інд.год. логіка англ.мова
  3 -В 4 – А 4-Б 4-В
Понеділок 1 літ.чит. літ.чит. укр.мова літ.чит.
2 укр.мова математика математика математика
3 математика англ.мова фізкультура укр.мова
4 природа укр.мова літ.чит фізкультура
5 труд.навч. фізкультура я у світі муз.мист
Вівторок 0 ур.стал.розв
1 укр.мова математика природа математика
2 літ.чит. англ.мова математика фізкультура
3 фізкультура фізкультура укр.мова літ.чит.
4 основ.здор. укр.мова фізкультура укр.мова
5 обр.мист. літ.чит. образ.мист. осн.здор.
Середа 0 інд.год. ур.ст.роз
1 математика математика укр.мова математика
2 фізкультура англ.мова літ.чит природа
3 укр.мова укр.мова математика укр.мова
4 природа природа труд.навч. труд.навч.
5 англ.мова. мистецтво інд.год інд.год
Четвер 0 англ\інф. осн.здор.
1 літ.чит. англ\інф. укр.мова укр.мова
2 укр.мова укр.мова англ.\інф. літ.чит.
3 математика фізкультура англ.\інф. я у світі
4 я у світі труд.навч. природа англ.мова
5 муз.мист я у світі фізкультура обр.мист
П’ятниця 1 математика літ.чит. математика інф.\англ
2 фізкультура математика муз.мист англ.\інф.
3 англ.\інф. природа літ.чит математика
4 англ.\інф. осн.здор. ур.ст.роз природа
5 логіка англ.мова фізкультура