Інклюзивна освіта

1

У рамках проекту Всеукраїнського фонду  «Крок за кроком» ми продовжуємо  поширювати модель, що була напрацьована протягом кількох останніх років спільно з партнерськими організаціями  та під егідою Черкаського обласного ресурсного центру інклюзивної освіти.

 Упродовж десяти років ми активно пропагуємо свій досвід роботи з дітьми з особливими освітніми потребами і тісно співпрацюємо із засобами масової інформації
http://vikka.ua/novini/41785-inklyuzivna-osvita-cherkaski-shkoli-gotuyutsya-do-zmin-u-navchanni.htm
http://novadoba.com.ua/44517-navchannya-dlya-vsikh-u-cherkaskykh-shkolakh-diyut-klasy-dlya-ditey-iz-osoblyvymy-osvitnimy-potrebamy.html

2

Шкільний проект « Від інтеграції до інклюзії», розрахований на 4 роки (2014-2018 роки)

В рамках цієї моделі в школі сьогодні навчаються діти 1-Б, 2-В та 8-Б класів

Завдання шкільного проекту:

 • Розробити критерії оцінювання дітей з особливими потребами на основі інноваційних підходів, що базуються на соціальній моделі розуміння інвалідності для визначення сильних сторін дітей і подальшого планування. Таке оцінювання – інклюзивне оцінювання – базується на командному підході, при якому педагоги, фахівці та батьки можуть спостерігати за поведінкою та спроможностями дитини, розробляти індивідуальні навчальні плани (ІНП) та відслідковувати прогрес розвитку дитини аж до 9-го класу.
 • Створити консультативний лекторій для надання інформації батькам щодо переваг інклюзивної освіти для їхніх дітей та підтримка їх як перших вчителів та захисників прав своїх дітей.
 • Обрати форми співпраці з іншими партнерськими організаціями, у тому числі й організаціями людей з інвалідністю, які забезпечують послуги дітям з особливими потребами. Встановити мережу  ефективної співпраці з державними та громадськими організаціями для розроблення освітньої політики школи, що відповідатиме  основним принципам Конвенції ООН про права інвалідів.
 • Створити систему навчання педагогічних працівників, вихователів ГПД, асистентів учителя, вчителів-предметників та вчителів початкових класів, котрі працюють в  інтегрованому та інклюзивному навчальному середовищі з питань інклюзивної освіти, а саме: оцінювання, диференційоване викладання, здійснення модифікацій та адаптацій (ІНП), спільне викладання, партнерство із сім`ями тощо.

Очікувані результати на 2018 рік:

 • сприяти втіленню освітніх реформ з реалізації особистісно-орієнтованої, інклюзивної освітньої моделі з активним залученням сімей і громад, шляхом проведення тренінгів для освітян, батьків, представників громадських організацій;
 • ініціювання та реалізації проектів, спрямованих на забезпечення рівного доступу до якісної освіти для усіх дітей, включаючи дітей з особливими потребами;
 • залучення сімей і громади до освітнього та управлінського процесів;
 • Завершити навчання інклюзивного класу в основній школі та підготувати перехід їх до подальшого продовження навчання з найсприятливішими умовами;

Безымянный

Ми учасники нового проекту:

«Інклюзивна освіта: крок за кроком»

Проект «Інклюзивна освіта: крок за кроком» впроваджується Всеукраїнським фондом «Крок за кроком» за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку USAID.

Мета Всеукраїнського проекту – покращити умови для дітей з особливими потребами отримання рівного доступу до якісної освіти та інших послуг в інклюзивному навчальному середовищі. Діти з особливими потребами (3-10 років) будуть інтегровані у навчальний процес і соціальну спільноту за допомогою використання сучасних освітніх інклюзивних практик. Покращення якості навчання дітей з особливими потребами буде досягнуто шляхом об`єднання зусиль державних і громадських організацій, батьків, педагогів та інших ключових осіб. Проект спрямований на покращення освітніх можливостей для дітей з особливими потребами відповідно до Конвенції ООН про права інвалідів. Довгостроковою метою проекту є успішна участь цих дітей у житті суспільства.

Завданнями Всеукраїнського проекту є:

 • Покращити рівень підтримки дітей з особливими потребами в умовах загальної основної та початкової школи;
 • Підвищити рівень компетентності батьків дітей з особливими потребами;
 • Посилити спроможності педагогів, які працюють з дітьми з особливими потребами в умовах інклюзивного навчального середовища;
 • Посилити спроможності викладачів системи післядипломної педагогічної освіти у наданні професійної підтримки педагогам;
 • Підвищити рівень компетентності місцевих органів управління щодо інклюзивної освіти.

Термін реалізації Всеукраїнського проекту: 01 грудня 2013 року – 28 лютого 2015 року

Методологія впровадження:

У рамках проекту Всеукраїнський фонд «Крок за кроком» поширить модель, що була напрацьована протягом кількох останніх років спільно з партнерськими організаціями – Канадським центром вивчення питань інвалідності та Радою для особливих дітей (США). Ця модель була успішно впроваджена у містах Львів та Сімферополь. Проект має на меті поширити цю модель у шести областях України: Черкаській, Рівненській, Вінницькій, Луганській областях, а також у місті Києві. Створена модель характеризується позитивними результатами оцінки, що дає підставу для її поширення місцевими управліннями освіти та іншими громадськими організаціями.

Розпочато новий шкільний проект для адаптації учнів 1-В класу через інтеграцію до здобуття якісної освіти та для запровадження інклюзивного навчання для учнів 7-Б класу.

Шкільний проект « Від інтеграції до інклюзії», розрахований на 4 роки (2014-2018 роки)

Завдання шкільного проекту:

 • Розробити критерії оцінювання дітей з особливими потребами на основі інноваційних підходів, що базуються на соціальній моделі розуміння інвалідності для визначення сильних сторін дітей і подальшого планування. Таке оцінювання – інклюзивне оцінювання – базується на командному підході, при якому педагоги, фахівці та батьки можуть спостерігати за поведінкою та спроможностями дитини, розробляти індивідуальні навчальні плани (ІНП) та відслідковувати прогрес розвитку дитини аж до 9-го класу.
 • Створити консультативний лекторій для надання інформації батькам щодо переваг інклюзивної освіти для їхніх дітей та підтримка їх як перших вчителів та захисників прав своїх дітей.
 • Обрати форми співпраці з іншими партнерськими організаціями, у тому числі й організаціями людей з інвалідністю, які забезпечують послуги дітям з особливими потребами. Встановити мережу  ефективної співпраці з державними та громадськими організаціями для розроблення освітньої політики школи, що відповідатиме  основним принципам Конвенції ООН про права інвалідів.
 • Створити систему навчання персоналу, вихователів ГПД, асистентів учителя, вчителів-предметників та вчителів початкових класів, котрі працюють в інклюзивному навчальному середовищі з питань інклюзивної освіти, а саме: оцінювання, диференційоване викладання, здійснення модифікацій та адаптацій (ІНП), спільне викладання, партнерство із сім`ями тощо.
 • Організація тісної співпраці з обласними Інститутами післядипломної педагогічної освіти (ІППО) та Інклюзивним ресурсним центром (ІСЦ), що забезпечать навчання, надання консультацій та наставницької підтримки педагогам та іншим фахівцям, котрі працюють в інклюзивному навчальному середовищі.

Очікувані результати на 2018 рік:

 • сприяти втіленню освітніх реформ з реалізації особистісно-орієнтованої, інклюзивної освітньої моделі з активним залученням сімей і громад, шляхом проведення тренінгів для освітян, батьків, представників громадських організацій;
 • ініціювання та реалізації проектів, спрямованих на забезпечення рівного доступу до якісної освіти для усіх дітей, включаючи дітей з особливими потребами;
 • залучення сімей і громади до освітнього та управлінського процесів;
 • Завершити навчання інклюзивного класу в основній школі та підготувати перехід їх до подальшого продовження навчання з найсприятливішими умовами;

Довести учнів спеціалізованого класу через інтеграцію до можливої інклюзії.

Завершення реалізації шкільного проекту «Соціально-педагогічні аспекти організації інклюзивної освіти дітей з вадами опорно-рухової системи в умовах школи» на2008-2012 роки та робота в новому проекті «Соціалізація дітей з обмеженими можливостями націлена на повну інтеграцію в суспільство  через освітнє середовище школи, встановлення та відновлення суспільних зв’язків і відносин дітей з ДЦП із здоровими дітьми»

на 2013-2016 роки

Роботу цього проекту було розраховано на чотири роки навчання дітей з особливими потребами в початковій школі,  вона складається з таких етапів:

1) аналітико-діагностичний (2008–2009 рр.) – вивчення й аналіз вітчизняного та зарубіжного досвіду інклюзивного навчання,  сучасного стану навчально-виховного процесу,  його методичного забезпечення;  специфіка організації навчального процесу на основі використання інклюзивної освіти;

2)  проектно-організаційний (2009–2010  рр.) –  створення навчально-методичного забезпечення навчального закладу; розробка моделі інноваційного закладу на основі інклюзивного навчання;

3)  формувально-експериментальний (2010–2011  рр.) –  оцінка впровадження інклюзивної освіти у навчальний процес засобами психолого-медико-педагогічної реабілітації школярів із особливими освітніми потребами, написання учасниками проекту навчальних посібників та методичних рекомендацій на електронних носіях;

4) апробаційний (2011–2012 рр.) – експериментальна апробація застосування моделі інноваційного закладу на основі інклюзивного навчання, апробація створених навчальних посібників та методичних рекомендацій, упровадження сучасних засобів інклюзії у Черкаській спеціалізованій школі №3 та інших школах міста Черкаси.

Основні перспективи експериментального дослідження реалізовані і  отримані результати при організації та оптимізації навчально-виховного процесу загальноосвітньої школи, де є клас для дітей з ДЦП.

Першочергові завдання сьогодення  розв’язані:

 • Ø по-перше,  діти з особливими потребами, які вже навчаються в загальноосвітній школі – це  діти з нескладними порушеннями, але вони потребували додаткової підтримки;
 • Ø по-друге, ці діти при переході в основну школу можуть мати більш суттєві проблеми і порушеннями, бо основна школа, особливо 5-й клас, обтяжений теоретичними відомостями, що утруднює навчання хворих дітей.
 • Ø По-третє, треба рухатися далі вже з вчителями –предметниками.

Виникла потреба запровадження нового шкільного проекту: «Соціалізація дітей з обмеженими можливостями націлена на повну інтеграцію в суспільство  через освітнє середовище школи, встановлення та відновлення суспільних зв’язків і відносин дітей з ДЦП із здоровими дітьми»

Мета нового проекту:

n  Включити дітей з обмеженими фізичними особливостями у соціальне середовище, в нормальну суспільно-корисну діяльність і адекватні відносини з однолітками.

n  Відновлення соціального статусу особистості, який би забезпечив соціальну адаптацію цієї особистості в суспільстві.

Даний шкільний проект випливає і тісно переплетений із завдань «КОНЦЕПЦІЇ ДЕРЖАВНОГО СТАНДАРТУ СПЕЦІАЛЬНОЇ ОСВІТИ
ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ»

n  Державний освітній стандарт визначає певні нормативи, дотримання яких забезпечить інтеграцію особистості в систему національної та світової культури. Він включає:

n  зміст освіти за ступенями навчання, який держава гарантує надати учневі в обсязі необхідної загальноосвітньої підготовки;

n  вимоги до обов’язкового рівня загальноосвітньої підготовки учнів та системи показників;

n  максимально допустимий обсяг навчального навантаження школярів за роками навчання.

Реабілітація дітей з особливими потребами засобами освіти:

n  Цілеспрямоване навчання за програмою загальноосвітньої школи.

n  Побудова “обхідних шляхів” навчання на етапах виникнення труднощів.

n  “Покрокове” навчання, що не є звичайним в освітньому середовищі для здорових дітей.

n  Особливі форми організації освітнього середовища, якого не потребують здорові діти.

n  Максимальне розширення освітнього середовища для даних дітей.

Робота з педагогами, які працюють у спеціальному класі:

n  Принципова зміна ставлення вчителя до дітей з обмеженими можливостями.

n  Підготовка фахівців з корекції вад розвитку.

n  Налаштування вчителя на відмінну форму навчання із пошуком “обхідних шляхів”, “покрокового навчання”

n  Набуття навичок діагностування і тим самим подолання бар’єру у спілкуванні

Включення в освітній процес  батьків, діти яких навчаються в спеціальному класі:

 Створення максимально можливої інтеграції в доступних для їх дитини формах.

n  Підготовка  до включення їх дітей в доросле життя.

Безперервність процесу реабілітації:

n  Забезпечення психолого-педагогічного супроводу.

n  Постійний спеціальний супровід ( корекційна педагогіка та спеціальна психологія).

n  Індивідуальна програма розвитку.

ПАСПОРТ

ШКІЛЬНОГО ПРОЕКТУ ПО СОЦІАЛІЗАЦІЇ ДІТЕЙ

СПЕЦІАЛЬНОГО КЛАСУ

ЧЕРКАСЬКОЇ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ №3

ЧЕРКАСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Параметри Зміст
Назва Проекту «Соціалізація дітей з обмеженими можливостями націлена на повну інтеграцію в суспільство  через освітнє середовище школи, встановлення та відновлення суспільних зв’язків і відносин дітей з ДЦП із здоровими дітьми»
 Законодавча база для  розробки  Проекту школи
 • Конституція України;
 • Закон України «Про освіту»;
 • Закон України“Про загальну середню освіту”
 • Конвенція ООН «Про права дитини»;
 • Національна доктрина розвитку освіти
 • Концепція загальної середньої освіти
 • Державний стандарт загальної базової та повної середньої освіти
 • Державний стандарт початкової загальної освіти
 • Концепція державного стандарту спеціальної освіти дітей з особливими потребами
 • Концепція діяльності спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №3
 • « Модель випускника Черкаської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів  №3»
Авторський колектив Ткаченко Тетяна Єгорівна, директор школи

Барсукова Лариса Михайлівна, заступник директора школи

Харитонова Світлана Миколаївна, практичний психолог

Вербицький Сергій Вікторович, вчитель фізкультури та ЛФК

Терещенко Інна Василівна, класний керівник.

 Виконавці основних засад Програми Педагогічний  колектив, учні та їх батьки
Мета та завдання Програми Мета:  Включити дітей з обмеженими фізичними особливостями у соціальне середовище, в нормальну суспільно-корисну діяльність і адекватні відносини з однолітками. Відновлення соціального статусу особистості, який би забезпечив соціальну адаптацію цієї особистості в суспільстві.

Завдання:

–       створити й експериментально перевірити оптимальні організаційно-методичні умови для формування та розвитку навичок спілкування школярів із особливими потребами зі здоровими дітьми;

–       теоретично обґрунтувати,  розробити та перевірити на практиці модель інклюзивного навчання;

–       удосконалити систему функціонування школи по наданню якісної освіти та інтеграції дітей із особливими потребами в навчально-виховний процес;

–       упровадити методичні рекомендації щодо інклюзивного навчання в практику роботи школи;

–       узагальнити набутий досвід та підготувати серію публікацій у психолого – педагогічних виданнях.

Шкільні програми, які реалізуються в рамках Програми розвитку
 1. Програма інформатизації
 2. Програма «Виховна система школи «Я – ми – родина – Україна»
 3. Програма «Обдаровані діти»
 4. Програма формування екологічного мислення учнів через участь у проекті «Уроки для стійкого розвитку в дії»
Очікувані результати Програми та індикатори для оцінки їх досягнень Результати Індикатори
1.  Організація інклюзивного навчання передбачає створення сприятливих соціальних умов для розвитку дітей із особливими освітніми потребами і забезпечення їм рівних прав в одержанні освітніх послуг;

2. Структурно-змістовими особливостями інклюзивного навчання є: використання адекватних і специфічних форм організації освітньої інтеграції, посилення диференціації й індивідуалізації змісту навчання і його спрямованості на формування життєвих компетенцій дитини;

3.Важлива умова ефективності інклюзивного навчання –  корекційно-педагогічна робота,  спрямована як на подолання наслідків порушень психофізичного розвитку,  так і на формування у здорових однолітків адекватних уявлень про однолітків з особливими освітніми потребами, а також націлена на нівелювання наслідків пізнавальної,  соціальної й емоційної депривації;

4. Цілісна модель інноваційного  закладу,  яка забезпечує умови ефективності освітньої інтеграції,  ґрунтується на системно комплексному й особистісно орієнтованому підходах;  відображає структурно-функціональну і соціальну спрямованість освітнього процесу; передбачає організацію навчання з урахуванням рівня психофізичного розвитку, пізнавальних можливостей дітей із особливим освітніми потребами.

1.Моніторинг задоволення освітніх потреб  роботи школи.

2.Система оцінювання, контролю і обліку навчальних досягнень учнів школи

3.Система тестування та діагностики розвитку школи

4.Анкетування учнів, батьків та педагогів школи.

Очікувані результати для адміністрації школи
 • § подолання труд­нощів у навчанні дітей , хворих на ДЦП,
 • § з корекції психічних функцій, пізнавальної діяльності, навичок спілкування;
 • § з розвитку вмінь і навичок у процесі трудового навчання, спроможності і здібностей дитини;
 • § з формування компенсанторних способів діяльності шля­хом максимального використання потенційних можливостей дитини.
1.Самооцінка, опитування вчителів, учнів та їх батьків.

2.Оцінка діяльності школи органами виконавчої влади, батьків.

 

Основна мета:

Розробка і реалізація механізму інтеграції дітей з особливостями психофізичного розвитку в загальноосвітні навчальні заклади,  інтеграції цих дітей в соціальне середовище з урахуванням їх типологічних та індивідуальних особливостей.

Стратегічна мета:

Формування нової філософії шкільної щодо дітей з особливостями психофізичного розвитку,  реалізація та поширення моделі інтегрованого навчання цих дітей у загальноосвітніх навчальних закладах,  забезпечення нормативно-правової та навчально-методичної бази у відповідності до Конвенції ООН про права дитини.

Об’єкт дослідження:

Навчання дітей з особливостями психофізичного розвитку в умовах загальноосвітніх навчальних закладів при забезпеченні відповідної психолого-педагогічної підтримки з боку дорослих (фахівців, батьків).

Предмет дослідження:

Ступінь та умови компенсаторно-корекційного впливу на дитячу особистість, результативність цього впливу; динаміка соціально-психологічної інтеграції; наявність позитивних зрушень у розвитку ціннісних орієнтацій здорових дітей; динаміка становлення особистості (діти з особливими потребами та їхні здорові однолітки), здатність долати труднощі та досягати успіху.

Завдання дослідження:

 • вивчити соціально-психологічне підґрунтя організації спеціальних,  інтегрованих класів – інклюзивного навчання;
 • вивчити та встановити стартові індивідуальні показники розвитку дітей з особливостями психофізичного розвитку та їхніх здорових однолітків;
 • дослідити вплив інтегрованого/інклюзивного навчання на дітей з особливостями психофізичного розвитку та їхніх однолітків;
 • дослідити ефективні шляхи залучення дорослих до роботи  в інтегрованих \інклюзивних класах;
 • розробити методичні рекомендації для педагогічних працівників інклюзивних класів з питань змісту та технологій навчання дітей з особливостями психофізичного розвитку та для батьків;
 • розробити та реалізувати механізм забезпечення командного підходу для забезпечення навчально-виховного процесу;
 • систематично висвітлювати результати експериментальної діяльності для ознайомлення з ними широкого кола громадськості, отримання зворотного зв`язку, внесення коректив у науково-дослідну роботу.

Програмно-методичне забезпечення:

Навчання дітей з особливостями психофізичного розвитку в інтегрованих классах здійснюється на основі типових навчальних планів і програм для загальноосвітніх навчальних закладів та індивідуальних програм, розроблених в Черкаській спеціалізованій школі І-ІІІ ступенів №3.

Забезпечення індивідуальних психофізичних особливостей дитини, її функціональних і потенційних можливостей і потреб реалізується за допомогою компенсаторно-корекційних заходів, які частково реалізуються у процесі шкільного навчання, частково в сім’ї .

Технологія навчання:

Вибір технологій навчання ґрунтується на використанні сильних сторін особистості, урахуванні множинності інтелекту та різних навчальних стилів, рекомендаціях фахівців і на матеріалах програми „Крок за кроком”.

Суспільно-гуманістична значущість інклюзивного навчання:

Увага до проблем дітей з особливостями психофізичного розвитку має суспільно-гуманістичну значущість.