Булінг СТОП

 

Процедура подання (з дотриманням конфіденційності) заяви про випадки булінгу (цькування)

1. Усі здобувачі освіти, педагогічні працівники закладу, батьки та інші учасники освітнього процесу повинні обов’язково повідомити директора закладу про випадки булінгу (цькування), учасниками або свідками якого вони стали, або підозрюють про його вчинення по відношенню до інших осіб за зовнішніми ознаками, або про які отримали достовірну інформацію від інших осіб.
2. На ім’я директора закладу пишеться заява (конфіденційність гарантується) про випадок булінгу (цькування).
3. Директор закладу видає наказ про проведення розслідування та створення комісії з розгляду випадку булінгу (цькування), скликає її засідання.
4. До складу такої комісії входять педагогічні працівники (у тому числі психолог, соціальний педагог), батьки постраждалого та булерів, директор закладу та інші зацікавлені особи.
5. Рішення комісії реєструються в окремому журналі, зберігаються в паперовому вигляді з оригіналами підписів усіх членів комісії.

Порядок реагування на доведені випадки булінгу (цькування) у закладі та відповідальність осіб, причетних до булінгу

1.Керівник закладу освіти має розглянути звернення.
2. Керівник закладу освіти створює комісію з розгляду випадків булінгу, яка з’ясовує обставини булінгу.
3. Якщо комісія визнала, що це був булінг, а не одноразовий конфлікт, то керівник закладу освіти повідомляє уповноважені підрозділи органів Національної поліції України та Службу у справах дітей.
4. Особи, які за результатами розслідування є причетними до булінгу, несуть відповідальність відповідно до частини другої статті 13 (вчинення правопорушень за статтею 1734

Заходи щодо профілактики булінгу

№ п/п

Назва заходу

Цільова аудиторія

Термін виконання

Відповідальний

 Діагностичний етап

1 Діагностування рівня напруги, тривожності в учнівських колективах (за методикою Філіпса, Люшера) Учні 1-11 класів Вересень-жовтень

Січень-лютий

Класні керівники, практичний психолог школи
2 Спостереження за міжособистісною

поведінкою здобувачів освіти;

Учні 1-11 класів Упродовж року Психологічна служба, класні керівники
3 Соціометрія класних колективів та емоційних станів учнів (за методикою «термометр»); За потребою Вересень-січень – квітень Практичний психолог

Інформаційно-профілактичні заходи

1 Впровадження  законодавчих документів, практик протидії цькуванню Педагогіч-ний колектив Упродовж року Заступник директора з НВР
2 Розробка пам’ятки «Дії при булінгу» (розміщення в шкільному нотатнику) 1-11 класи Серпень Заступник директора з НВР; творча група
3 Засідання методичного об’єднання класних керівників: «Протидія булінгу в учнівському колективі » Педагогічний колектив Серпень Заступник директора з НВР
4 Функціонування інформаційного стенду з протидії булінгу Учні 1-11 класів Постійно Практичний психолог, соціальний педагог
5 Ознайомлення учнів з порадами «Як допомогти упоратися з булінгом» 1 – 11 класи Упродовж року Соціальний педагог; творча група
6 Круглий стіл для педагогічного колективу «Безпечна школа. Маски булінгу» Педагогіч-ний колектив Квітень Психолог школи
 

Формування навичок дружніх стосунків здобувачів освіти

1 Робота  «Школи порозуміння» 1-11 Протягом року Заступник директора, психологічна служба
2 Створення морально безпечного освітнього простору, формування позитивного мікроклімату та толерантної міжособистісної взаємодії в ході годин спілкування, тренінгових занять 1-11 Упродовж року Класні керівники
3 Перегляд кінострічок відповідної спрямованості 5 – 11 Упродовж року Заступник директора з НВР
4 Засідання дебатного клубу «Як протидіяти насиллю» 9-11 Квітень Керівник дебатного клубу
5 Шкільний проект «Зупиніться! Моя історія про булінг і кібергбулінг» 5-9 Березень – квітень Соціальний педагог

Психологічний супровід

1 Діагностика стану психологічного клімату класу 1-11 Упродовж року Психолог школи
2 Спостереження за здобувачами освіти під час освітнього процесу та позаурочний час (методика «Кольоровий вчитель») 1-11 Упродовж року Психолог школи
3 Консультаційна робота з учасниками освітнього процесу 1-11 Упродовж року Психолог школи
4 Профілактично-просвітницька, корекційно-розвивальна робота з учасниками освітнього процесу 1-11 Упродовж року Психолог школи

Робота з батьками

1 Тематичні батьківські збори «Протидія цькуванню в учнівському колективі» 1-і класи Вересень Класні керівники
2 Поради батькам щодо зменшення ризиків булінгу та кібербулінгу для своєї дитини 2-4 класи Упродовж року Класні керівники, психологічна служба
3 Тренінг «Як навчити дітей безпеці в Інтернеті» За запитом Лютий Психологічна служба
4 Інформаційна робота через шкільний сайт Упродовж року Заступник директора з НВР