Реалізація експерименту

2013-2014 навчальний рік

№ п/п Зміст роботи на  етапі Термін виконання
Формувальний етап дослідження 2013 – 2014 н.р.
Перший етап

“Пошукова робота”

(репродуктивний)

1. Спостереження за вихованцями.

2.Психолого-педагогічна діагностика здібностей кожної дитини.

3.Прогнозування домінантного розвитку певних здібностей дитини.

4. Створення банку даних про нахили та здібності дітей класу (закладу).

5. Семінар – практикум: «Система завдань , спрямованих на розвиток поняттєвого, дивергентного мислення та мовлення учнів на уроках математики, української мови та природознавства у початковій школі. Методика роботи та технологічні прийоми створення»

вересень 2013р
2. Другий етап -“Вирощування талантів”

(конструктивний)

1. Організація спеціалізованих занять з дітьми у підгрупах.

2. Організація різних видів діяльності з дітьми у підгрупах.

3. Робота за індивідуальними програмами розвитку здібностей дітей.

4. Залучення батьків до цілеспрямованого розвитку певних здібностей дитини.

5.Дидактичні засади побудови уроку як цілісного творчого процесу.

жовтень 2013 р.

листопад 2013 р.

3. Аналіз уроків у початковій школі щодо здійснення навчально-творчої діяльності грудень 2013 р.
4. Розвиток образного мовлення молодшого школяра на уроках читання як засіб становлення особистості діяча січень – квітень 2014 р.
5. Рольовий тренінг як засіб здійснення внутрішкільної методичної роботи. Розвиток над ситуативного рівня педагогічного мислення вчителя у процесі рольового тренінгу. лютий 2014 р.