Про проект

Всеукраїнська програма освіти для демократичного громадянства в Україні “Демократична школа” 2016-2018рр.

загружено_(1)

Трирічна Всеукраїнська програма освіти для демократичного громадянства в Україні «Демократична школа» спрямована на поглиблення культури демократії у школі шляхом підтримки подальшої демократизації та децентралізації шкільного врядування, пропагування державно-громадського партнерства і розвитку демократичного середовища у школі, а також сприяння організації навчально-виховної роботи на принципах освіти з прав людини та демократичного громадянства. Структура Програми передбачає діалог між різними регіонами України через налагодження партнерських зв’язків між школами. Офіційна сторінка Програми: http://ukr.theewc.org На завершення конференції школи-учасниці підписали з Програмою Декларацію про співпрацю. З березня 2016 року в школі впроваджується проект «Демократична школа»

 Проект має на меті

 • підтримати ініціативи школи та місцевої громади, спрямовані на впровадження демократичних змін;
 • розробити, апробувати та оцінити модель розвитку демократії в школі;
 • співпрацювати з мережою шкіл-партнерів з різних регіонів України, зацікавлених спрямовувати спільні зусилля на розвиток демократичного врядування, демократичних структур та культури демократії у школах.

 Інформація про Проект

Проект спрямований на поглиблення культури демократії у школі шляхом підтримки демократизації та децентралізації шкільного врядування, пропагування державно-громадського партнерства і розвитку демократичного середовища у школі, а також сприяння побудові навчально-виховної роботи на принципах освіти з прав людини та демократичного громадянства (ОДГ/ОПЛ).

Структура Проекту націлена на поглиблення суспільної єдності та діалогу між учасниками навчально-виховного процесу через налагодження партнерських зв’язків. Діяльність нашої школи ґрунтується на Хартії Ради Європи з освіти для демократичного громадянства та з прав людини, ухваленій Рекомендацією CM/Rec(2010), і відповідає пріоритетам Плану дій Ради Європи для України на 2015-2017 роки.

 Очікувані результати Проекту

 • школа розпочинає демократичні трансформації;
 • адміністрація школи, учителі, учні та батьки залучені до реалізації шкільних проектів;
 • розроблена, опробована та оцінена модель розвитку демократичної культури у школі.
 • підготовлені методичні матеріали для посібника з розвитку демократичної культури в школі;
 • підсилено інституційну платформу з освіти для демократичного громадянства та прав людини;
 • встановлені партнерські відносини між школами.

 Концептуальні засади Проекту

З метою розвитку демократичної культури в школі Проект передбачає дії в таких напрямках:

 • демократичне шкільне середовище та демократичне врядування;
 • підходи ОДГ/ОПЛ в навчально-виховному процесі;
 • співпраця та партнерство з громадою (в т.ч. органами місцевого самоврядування);
 • організації освітніх проектів у школі або як елементу розвитку громади;
 • фасилітації зустрічей, спрямованих на виявлення проблем і пошук рішень;
 • управлінні освітніми/навчальними програмами;
 • реалізації ініціатив, що призвели до позитивних змін в громаді, організації та/чи установі;
 • освітній роботі та/або фасилітації заходів за участю людей різного віку та з різним професійним та соціальним досвідом.

  Що Проект дасть учасникам

Дітям

 • розвине навички менторства для підтримки реалізації шкільних проектів, спрямованих на впровадження демократичних змін у школі;
 • розвине навички роботи в команді;
 • розвине навички фасилітації процесу налагодження партнерства;

 Вчителям

 • сформує та/або узагальнить знання з підходів та інструментів ОДГ/ОПЛ та здатність застосовувати їх на практиці;
 • розвине навички планування, моніторингу та оцінки процесу змін в рамках концептуальних засад Проекту щодо розвитку школи;

Батькам

 • сформує спільне бачення демократичної школи та засади розвитку демократичної культури в школі;
 • розвине навички фасилітації групової комунікації та процесу навчання;
 • сформує недискримінаційне та безоціночне ставлення до роботи з учасниками Проекту.