ШКОЛА ЕНЕРГІЇ 2.0

energy_spider

ЧЕРЕЗ ШКОЛУ – ДО НОВОЇ КУЛЬТУРИ

 ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯ В УКРАЇНІ

Тривалість данного  проекту: листопад 2016 – жовтень 2017 року

МЕТА  НОВОГО ПРОЕКТУ:

покращення енергоефективності та енергозбереження в школах шляхом проведення енергетичних моніторингів для підняття рівня обізнаності школярів про витрати енергії та передачі їм технічних знань з питань споживання енергії.

УЧАСНИКАМИ ПРОЕКТУ Є 15 ШКІЛ З РІЗНИХ МІСТ УКРАЇНИ

ЗАВДАННЯ ПРОЕКТУ:

 • Розбудова шкільного енергетичного менеджменту;
 • Підвищення рівня дисципліни та культури споживання енергії як у школі, так і вдома , у  довкіллі;
 • Виховання у школярів внутрішнього прагнення економії, небайдужого ставлення до  раціонального використання енергетичних ресурсів;
 • Скорочення  споживання енергії на обєкті енергоменеджементу;
 • Облік енергоносіїв, контроль, регулювання , аналіз, прийняття рішень, нормування  та планування їх застосування.

Етапи проекту:

-       Створення  енергокоманди.

-       Призначення відповідального за щоденний збір інформації.

-       Проведення енергетичної  інвентаризації  об’єктів енергоменеджменту.

-       Щоденна\щотижнева фіксація даних про спожиті енергоресурси та температурний режим об’єктів .

-       Занесення даних в програмний засіб.

-       Аналіз одержаних результатів.

Робочі матеріали  нового проекту:

 1. Робочі журнали (зошити, опитувальники тощо).
 2. Набір вимірювальних пристроїв для визначення якісних показників мікроклімату (набір юного енергоаудитора, термометри, гігрометри, люксометри).
 3. Персональний комп’ютер (ПК) та програмний продукт енергоменеджменту.
 4. Кабінет для  енергоменеджерів (для зустрічей, внесення даних у ПК та аналіз енергоспоживання).

 виконувана Робота в проекті:

Енергетичний аналіз включає :

 • збір інформації про будівлю, інвентаризація пристроїв для вимірювання, лічильників,
 • складання паспорта школи та протоколів для енергоменеджменту,
 • облік енергії, оцінювання даних.

Мета енергетичного аналізу:

 • виявити слабкі місця, втрати,
 •  визначення  потенціалу  для збільшення енергетичної ефективності, намалювавши картину енергоефективності.

Проект “ Школа енергії 2.0”  – підсумок  

       Після успішного втілення проекту “Школа енергії”, наприкінці 2016 року стартував проект “Школа енергії 2.0”

Проект “ Школа енергії 2.0” реалізується Асоціацією” Енергоефективні міста України” за підтримки проекту “ Створення енергетичних агентств в Україні”, що впроваджується компанією “Німецьке товариство міжнародного співробітництва ГМВХ” за дорученням Федерального міністерства довкілля, охорони природи, будівництва та безпеки ядерних реакторів Німеччини.           Тривалість данного  проекту: листопад 2016 – жовтень 2017 року.

Тема проекту:

Розбудова шкільного енергоменеджменту

МЕТА  НОВОГО ПРОЕКТУ:

покращення енергоефективності та енергозбереження в школах шляхом проведення енергетичних моніторингів для підняття рівня обізнаності школярів про витрати енергії та передачі їм технічних знань з питань споживання енергії.

УЧАСНИКАМИ ПРОЕКТУ Є 15 ШКІЛ З РІЗНИХ МІСТ УКРАЇНИ

Однією із цих шкіл є і наша школа.

ЗАВДАННЯ ПРОЕКТУ:

 • ·Розбудова шкільного енергетичного менеджменту;
 • ·Підвищення рівня дисципліни та культури споживання енергії як у школі, так і вдома , у  довкіллі;
 • ·Виховання у школярів внутрішнього прагнення економії, небайдужого ставлення до  раціонального використання енергетичних ресурсів.
 • ·Скорочення  споживання енергії на обєкті енергоменеджементу;
 • ·Облік енергоносіїв, контроль, регулювання , аналіз, прийняття рішень, нормування  та планування їх застосування.

А зараз ми хочемо представити до вашої уваги етапи реалізації даного проекту в нашій школі.

етап        Формування шкільної команди енергоменеджерів.

Шкільний енергетичний менеджмент (ШЕМ) є невід’ємною частиною загальноміського енергетичного менеджменту і має органічно вписуватись в загальну систему управління будівлею.

До складу шкільної команди енергоменеджерів входять:

 • Директор та заступник директора.
 • Відповідальний вчитель (вчителі) проекту.
 • Завідувач господарськими справами (завгосп).
 •  Команда учнів-енергоменеджерів з капітаном .

2 етап       Відпрацювання шкільної енергетичної політики

Її детальна розробка складається з :

· визначення обов’язків;

· визначення цілей;

· розробки плану дій;

· складання плану з енергоспоживання;

· визначення відповідальних осіб та ресурсів для успішного здійснення плану;

· висвітлення основних дій та результатів.

Таким документом у нашій школі було підписання енергетичної декларації.

3 етап     Побудова системи шкільного енергетичного менеджменту

Для впровадження СЕМ, перш за все, необхідно скласти енергетичну карту будівлі (енергетичний профіль), що дасть уяву про її енергоспоживання.

Проведення первинної інвентаризації та збір базової технічної інформації дає можливість створити початковий енергетичний профіль, відправну точку з якої потім буде проводитись порівняння .

Динамічною основою СЕМ є енергетичний моніторинг.

Енергетичний моніторинг (ЕМ) – це методичний регулярний облік споживання енергії, де використання енергії співвідноситься з зовнішньою температурою, з огляду на внутрішній мікроклімат. Показує, яким чином споживається енергія і виявляє потенціал для її заощадження.

Безперервний щоденний ЕМ дає можливість:

- розпізнати виникаючі проблеми, а також оперативно реагувати на різні зміни в споживанні енергії будівлею, оперативно виявляти витоки і поломки;

- визначити, які ділянки установи мають найвище споживання енергії, і розглянути можливість модернізації або інших шляхів, направлених на зменшення споживання енергії;

- оцінити успіх проведеної модернізації та впроваджених енергоефективних заходів шляхом порівнювання фізичних величин і фактичних грошових заощаджень.

Далі шкільна команда енергоменеджерів реєструє покази споживання будівлею в цілому   енергоносіїв і енергоресурсів (електроенергії, тепла,  холодної води і т.п.) та температури зовнішнього повітря, найтеплішого та найхолоднішого класів в опалювальний період.

Ці дані заносяться до спеціального журналу.

Маючи наповнену базу даних і налагоджене постійне надходження оперативних даних про енерговикористання в будівлі, з’являється можливість аналізувати стан споживання енергоресурсів будівлею, визначати проблемні місця, складати технічні завдання на проведення енергетичних обстежень або проектування.

Енергетичний аналіз включає збір інформації про будівлю, облік енергії, оцінювання даних.

Метою енергетичного аналізу

є можливість виявити слабкі місця, втрати і потенціал для збільшення енергетичної ефективності, намалювавши картину енергоефективності.

Енергоменеджери,  маючи повну базу поточних ( за останні три роки) даних про фактичне споживання енергоресурсів і холодної води, враховуючи при цьому

температурні показники навколишнього середовища та кількості працівників і школярів у школі :                                                                                                                                                      - проводять аналіз споживання по всім видам енергоресурсів  і холодній воді для школи в порівнянні з попереднім тижнем, а в подальшому з аналогічним періодом попереднього року;

- визначають  базовий рік (відправну точку) з яким згодом будуть проводитись порівняння ; – розробляють ліміти споживання енергоресурсів і енергоносіїв для школи ;

- пропонують впровадження конкретних заходів з енергоефективності та термомодернізації школи .

Аналіз і оцінка є сполучною ланкою між об’єктивною інформацією та цілями і завданнями, пов’язаними з підвищенням енергетичної ефективності.

Потенціал економії енергії кінцевими її споживачами може визначитись через енергетичний аудит об’єктів.

На підставі обчисленого потенціалу енергоощадності розробляється план енергоефективності для будівлі. План складається з довготермінової програми і плану дій, також в плані обов’язково має бути графік виконання заходів.

4 етап     Програмне забезпечення для енергоменеджменту

Головним призначенням програмного забезпечення є здійснення моніторингу, аналізу та представлення даних щодо використання ресурсів  . Найпоширенішими є інтернет версії програм, які працюють через інтернет браузери.

Робота з програмним забезпеченням починається:                                                                                                                           1 – із реєстрації будівлі та внесення базових даних про будівлю, таких як загальна площа будівлі в м2, опалювальна площа в м2, висота поверхів, тип і товщина стін, вид опалення, кількість споживачів, режим роботи будівлі , наявність лічильників тепла, води, електроенергії та їх серійні номери.

2 – Внесення даних енергоспоживання відбувається з періодичністю 1 раз в день.

3 – Коригування даних відбувається за результатами ЕМ при виявлені значних відхилень у даних енергоспоживання у порівняні з аналогічним періодом.

4 – Моніторинг даних є постійним процесом слідкування за споживанням енергоресурсів у будівлі.

Програмні продукти енергомоніторингу включають в себе багато різноманітних звітів у вигляді таблиць, діаграм та графіків. Звіти необхідні для прийняття оптимальних управлінських рішень.

Нижче наведено алгоритм роботи шкільної команди енергоменеджерів з програмним забезпеченням:

Назва завдання: Періодичність

1. Внесення паспортних даних будівлі(ель). Разова дія на початку роботи

2. Внесення даних енергоспоживання по кожному виду енергії (тепло, електроенергія, газ, вода) для кожного із лічильників

Щоденно

3. Коригування введених даних при виявлені помилок, знайдених в процесі моніторингу

За потреби

4. Моніторинг даних енергоспоживання будівлі школи Щоденно при введені даних

5. Звітність

a. Порівняння даних енергоспоживання

b. Порівняння витрат на енергоносії

c. Порівняння споживання енергоносіїв з показниками внутрішньої та зовнішньої температури та вологості.

щотижнево

щомісячно

щомісячно 

У рамках проекту школа  використовує  онлайн програмний продукт УМУНІ (https://www.umuni.com/).

5 етап   Робота технічних експертів у школі

Перший візит.

Ознайомлення юних енергоменеджерів і вчителів з основами системи енергетичного менеджменту . Відвідування приміщень в яких встановлені прилади обліку споживання ресурсів.

Другий візит .

Аналіз разом з учнями і вчителями виконання ними енергомоніторингу та отриманих результатів. Робота зучнями та вчителями з програмним забезпеченням для роботи енергоменеджерів. Підготовка звіту за підсумками енергомоніторингу.

6 етап      Інформування шкільної громади

Система Енергетичного Менеджменту (СЕМ) у школі направлена на формування у школярів енергоощадного ставлення до енергоспоживання та покликана дати можливість учням стати активними учасниками в покращенні енергоефективності власної школи. Реалізація проекту «Школа Енергії» передбачає ознайомлення шкільної громади з його результатами, так як для вирішення проблеми раціонального використання енергетичних ресурсів у кожній школі, будинку, місті та загалом по всій країні необхідно, щоб ці проблеми стали актуальними, соціально значущими у масовій свідомості, щоб у кожного українця сформувалося нове енергоефективне мислення.

Ціль інформаційної кампанії: підвищення поінформованості шкільної громади стосовно ощадного та ефективного споживання енергії, можливостей використання відновлюваної енергії, та формування енергоощадних звичок у кожного члена громади.

Задачі інформаційної кампанії:

- Пропагування переваг енергозбереження з точки зору зменшення витрат на сплату комунальних послуг;

- Поширення практичної інформації стосовно можливих енергозберігаючих заходів;

- Активізувати діяльність зацікавлених сторін стосовно впровадження енергозберігаючих заходів;

- Презентація досягнутих результатів та розповсюдження успішної моделі СЕМ в інших школах.

В рамках реалізації цього етапу в школі проводяться шкільні дні енергії.

Проект ШЕ2.0 на звіт