Зараховано до 1-го класу 2023-2024 навчального року (наказ №115 від 01.06.2023)

Вільних місць немає!

Андреєв

Бабак

Базілевич

Байда

Береза

Березова

Беринко

Біньковський

Божко

Бойко

Бондарь

Булах

Варивода

Васильченко

Величко

Виноград

Вініченко

Вовченко

Войчишина

Волошина

Воробйов

Гавриш М.

Гавриш М.

Гайван

Гаро

Генча

Гончаров

Гродський

Грудницький

Гузовська

Даценко

Дем’янчук

Демчук

Дмитришина

Доброштан

Долгова

Дорошенко

Дузь

Духов

Дякун

Дятченко

Дяченко

Єгоркіна

Єфремова

Заболотня

Загородній

Загородня

Задонська

Залужна

Зеленько

Зінченко

Ісаєнко

Казакова

Калініченко

Каратнюк

Карлова

Керенко

Кириченко

Кисленко

Кобіна

Коваленко

Коваленко

Ковтун

Козаренко

Король

Король

Костенко

Костенко

Косюра

Котеньова

Котляренко

Котолуп

Крижевський

Кульбачна

Кучер

Лихота

Максименко

Марченко

Марченко

Масляєва

Мельгунов

Мироненко

Мишенко

Назаренко

Назаренко

Новоселя

Овчаренко

Олещенко

Осіпенко

Осташевська

Остроушко

Пантюхін

Панькевич

Патлань

Перевізник

Петіна

Петруня

Пітенко

Поліщук

Полухіна

Пономар

Попов

Приходько

Редька

Ремигайло

Руденко

Рудик

Руднов

Русанова

Саліонович

Самофал

Самсоненко

Свистільник

Святун

Сербин

Сивець

Сизоненко

Синиця

Смєлкова

Смірнов

Смовженко

Соколова

Соколова

Стицюк

Сулковський

Суслов

Табашнюк

Таценко

Тацько

Тацько

Тимошенко

Ткач

Топка

Тропешко

Трофименко

Турик

Федорук

Філоненко

Харченко

Хижняк

Хорунжа

Чепіль

Чередніченко

Черепенко

Черненко

Черненко

Черненко

Чіркова

Чубенко

Шевченко

Шкалєнкова

Шкарбута