Придбання засобів навчання згідно НУШ 2018-2019

  Придбано кількість вартість

однієї одиниці

загальна сума

коштів, грн.

1 Компꞌютерне обладнання:
Інтерактивний проектор 3 11020,00 33060,00
Ноутбук 3 7379,18 22137,55
Багатофункціональний пристрій (принтер, сканер, копір)

Комп’ютер у  комплекті

2

1

13180,00

19800,00

26360,00

19800,00

Інші види обладнання :

Екран для проектора

Ламінатор

3

1

2760,00

4834,74

8280,00

4834,74

2 Меблі:
Стіл учнівський одномісний 32 855,00 27360,00
Стілець учнівський 32 505,00 16160,00
Стіл учительський 3 1950,00 5850,00
Стілець для  вчителя 3 640,00 1920,00
Інші види меблів (фліп-чарт) 3 2000,00 6000,00
Осередки для творчості

Шафи для зберігання дидактичних матеріалів

2

8

5900

5026

37926,00
Контейнери для роздаткового матеріалу 106 94,38 10004,00
3 Дидактичні матеріали для вивчення предметів освітніх галузей:
мовно-літературної:

комплект для навчання грамоти та письма

набір букв демонстраційний

3

3

1900

2000

5700,00

6000,00

Математичної:

Метр навчальний

Трикутник

Циркуль

Каса цифр і лічильного матеріалу

Комплект роздатковий для лічби

Набір грошових знаків

Набір моделей геометричних тіл

Набір пісочних годинників

Терези з набором важків

Комплект таблиць

3

3

3

3

12

3

3

3

3

8

200

200

200

700

400

400

100

250

650

538,75

600,00

600,00

600,00

2100,00

4800,00

1200,00

300,00

750,00

1950,00

4230,00

Природничої:

Лупа ручна шкільна

Карта стінна фізична

Компас шкільний

Мікроскоп шкільний

Набір лабораторний для дослідів

Секундомір

67

3

30

3

3

3

74,78

1000

65

1950

2000

360

5010

3000

1950

5850

6000

1080

Всього (проставляється  загальна сума коштів, грн.)

Х

Х

271412,29