Нова Українська школа

Нова українська школа – це ключова реформа Міністерства освіти і науки, яка стартувала з 1 вересня 2018 року.

Головна мета – створити школу, у якій буде приємно навчатись і яка даватиме учням не тільки знання, як це відбувається зараз, а й вміння застосовувати їх у житті.

НУШ – це школа, до якої приємно ходити учням. Тут прислухаються до їхньої думки, вчать критично мислити, не боятись висловлювати власну думку та бути відповідальними громадянами. Водночас батькам теж подобається відвідувати цю школу, адже тут панують співпраця та взаєморозуміння.

https://www.kmu.gov.ua/storage/app/media/reforms/ukrainska-shkola-compressed.pdf

1 2 3

Усі компетентності є однаково важливими. Вони розвиваються на різних уроках впродовж всього періоду навчання. Спільними для всіх компетентностей є вміння читати і розуміти прочитане, висловлювати думку усно і письмово, критичне мислення, здатність логічно обґрунтовувати позицію, виявляти ініціативу, творити, уміння вирішувати проблеми, оцінювати ризики та приймати рішення, уміння конструктивно керувати емоціями, застосовувати емоційний інтелект, здатність співпрацювати в команді. Через новий підхід до навчання та очікуваних результатів (оволодіння компетентностями замість засвоєння певного обсягу навчального матеріалу) буде створена нова система оцінювання результатів навчання та змінено зміст ЗНО.

Графік запровадження реформи НУШ

4

До відома:   З 1 вересня 2018 року в нашій школі розпочали впровадження Нової української школи. Першокласники приступили до навчання за  Освітньою програмою Нової української школи розробленою  під керівництвом Р.Б.Шияна та  за Освітньою програмою початкової школи науково-педагогічного проекту «Інтелект України». У класах створено 8 навчальних осередків: навчально-пізнавальної діяльності, змінні тематичні осередки, осередки для гри, художньо-творчої діяльності, куточок живої природи для проведення дослідів, відпочинку, дитяча класна бібліотека, осередок вчителя.