Мультитест 2023: історія України

У 2023 році вступники до закладів вищої освіти вдруге складатимуть національний мультипредметний тест (НМТ), який проводитимуть у комп’ютерному форматі. Це випробування міститиме три блоки завдань: з української мови, з математики та один предмет на вибір (історія України, біологія, хімія, фізика, іноземна (англійська, німецька, французька, іспанська за вибором учасника) мова).
Яким буде зміст завдань блоку НМТ з історії України?
Зміст завдань блоку НМТ з історії України буде відповідати чинній програмі ЗНО з історії України.

Тестові завдання будуть стосуватись історичного періоду «Історія України (друга половина XVI – початок XXI ст.»). Завдання будуть присвячені таким темам:
Українські землі у складі Речі Посполитої в другій половині XVI ст;
Українські землі у складі Речі Посполитої в першій половині XVII ст.;
Національно-визвольна війна українського народу середини XVII ст.;
Козацька Україна наприкінці 50 – 80-х рр. XVII ст.;
Українські землі наприкінці XVII – в першій половині XVIII ст.;
Українські землі в другій половині XVIII ст.;
Українські землі у складі Російської імперії наприкінці XVIII – в першій половині XIX ст.;
Українські землі у складі Австрійської імперії наприкінці XVIII – в першій половині XIX ст.;
Культура України кінця XVIII – першої половини XIX ст.;
Українські землі у складі Російської імперії в другій половині XIX ст.;
Українські землі у складі Австро-Угорщини в другій половині XIX ст.;
Культура України б другій половині XIX – на початку XX ст.;
Українські землі у складі Російської імперії в 1900–1914 рр.;
Українські землі у складі Австро-Угорщини в 1900–1914 рр.;
Україна в роки Першої світової війни;
Початок Української революції;
Розгортання Української революції. Боротьба за відновлення державності;
Встановлення комуністичного тоталітарного режиму в Україні;
Утвердження більшовицького тоталітарного режиму в Україні;
Західноукраїнські землі в міжвоєнний період;
Україна в роки Другої світової війни;
Україна в перші повоєнні роки;
Україна в умовах десталінізації;
Україна в період загострення кризи радянської системи;
Відновлення незалежності України;
Становлення України як незалежної держави;
Творення нової України.
Яка структура блоку НМТ з історії України?
Усього в блоці НМТ з історії України буде 30 завдань, з-поміж яких:
20 завдань з вибором однієї правильної відповіді з чотирьох варіантів;
4 завдання на встановлення відповідності (потрібно встановити по 4 «логічні пари»).;
3 завдання на встановлення послідовності ( потрібно правильно вказати послідовність запропонованих подій);
3 завдання з вибором 3 відповідей із 7 запропонованих варіантів.
Як будуть оцінювати завдання блоку НМТ з історії України?
Завдання з історії України буде оцінено відповідно до схеми нарахування балів, застосовуваної в ЗНО. Тобто по 1 тестовому балу буде нараховано за кожну правильну відповідь на завдання з вибором однієї правильної відповіді, по 1 тестовому балу за кожну правильно визначену логічну пару в завданнях на встановлення відповідності, від 0 до 3 балів за кожну правильно визначену послідовність та по 1 балу за кожен правильно вказаний варіант відповіді із трьох можливих при виборі з 7 запропонованих варіантів.
Отже, за виконання завдань блоку НМТ з історії України можна отримати від 0 до 54 балів.
Свій результат (тобто кількість набраних балів за правильно виконані завдання) ви знатимете після виконання блоків НМТ. Пізніше результат кожного блоку буде також переведено в шкалу 100-200 балів. Для отримання позитивного результату тестування за шкалою 100–200 балів вступнику необхідно буде набрати не менше 6 тестових балів.