Вивчаємо правові засади

до новини 11.01

Методичні сесії для вчителів у повному розгарі.У питаннях методичної оперативки були задіяні питання сьогодення, зокрема:
*Роль заступника директора з навчально-виховної роботи у розвитку креативності педагогічного колективу .
*Правові засади роботи педагогічного колективу щодо попередження булінгу.

У розгляді питань були задіяні аспекти роботи школи над науково-методичною проблемою: «Від інноваційного змісту і технологій через педагогічну майстерність учителя до якісної освіти та креативної особистості учня». Серед основних завдань IV етапу роботи над проблемою вбачалось:

 1.  Організація командної взаємодії фахівців-педагогів щодо комплексного впровадження інноваційних педагогічних технологій розвитку креативності учнів.
 2. Створення максимально сприятливих умов для задоволення освітніх потреб розвитку та самореалізації кожної дитини у творчому середовищі.
 3. Активізація творчого потенціалу учнів – індивідуально та в колективі, – залучення до творчої діяльності, підвищення рівня творчої компететності.

Заступник директора Барсукова Л.М. довела до відома колективу про ті форми методичної роботи, які запроваджені в школі для підвищення майстерності та педагогічної грамотності вчителів. Відштовхуючись від слів видатного педагога О.В. Захаренка «Без творчого вчителя не може бути ні нової школи, ні нового суспільства, ні вільної України». Нею було виділено принципи взаємодії у педагогічному колективі:

 • Рівноправне партнерство;
 • Інформаційна достатність;
 • Узгодження із цілями діяльності школи;
 • Тактичний аналіз та проектування;
 • Ефективність;
 • Централізація й децентралізація управління;
 • Колегіальність;
 • Делегування повноважень;
 • Демократизація та гуманізація.

У роботі над науково-методичною проблемою можна використати модульний підхід: навчально-пізнавальна діяльність; проблемно-тематична діяльність; узагальнююча діяльність.
Заступник директора Парначова Н.В. інформувала педагогічний колектив про прийняття Верховною Радою Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу». У своєму виступі вона виділила такі напрямки роботи:

 1.  Профілактика булінгу в школі;
 2.  Як запобігти булінгу в учнівській спільноті;
 3.  Якими повинні бути дії вчителя, тобто шість запитань і відповідей про кібербулінг.

Робота педагогічного колективу була плідною та організованою. Це свідчить про високий рівень інформаційної грамотності педагогів, які вчаться для того, щоб учити інших.