Стратегія розвитку школи

rek

Головною метою освітньої діяльності сучасної школи є всебічний розвиток людини як особисті та найвищої цінності суспільства. Досягти даної мети можна, забезпечивши високий рівень якості освіти. А висока якість освітньої діяльності неможлива без розуміння шляхів розвитку школи. Цілі розвитку та основні кроки задля її досягнення формулюються у стратегії розвитку що містить визначення цінностей які сповідує школа. Для розроблення стратегії розвитку школи була створена робоча група. Відбулося перше засідання, де члени групи обговорили структуру та зміст стратегії розвитку, виокремили перелік питань для розгляду за певними напрямами.

5555