Розпочато новий проект

logo

З вересня 2016 року в школі буде запроваджено новий  курс за вибором “Кроки до порозуміння”,  мета якого — навчити дітей критичному мисленню, толерантності, терпимості, медіаграмотності та побудові діалогу.

Заступник директора Барсукова Лариса Михайлівна пройшла тренінг для вчителів, які будуть викладений даний курс.

Проект ініціювала ГО «Вчителі за демократію та партнерство». Предмет «Кроки до порозуміння» вже отримав схвалення МОН України.

У рамках проекту вже написаний підручник «Кроки до порозуміння» для старших класів шкіл. Навчальні матеріали курсу розраховані на дітей 15-16 років (10-11 клас).

Завданнями курсу є:

  •  розвинути в учнів позитивне ставлення і мотивацію до застосування моделей поведінки, орієнтованих на толерантність, моральні цінності українського суспільства і демократії, готовність до ефективного спілкування у повсякденному житті;
  •  формувати в учнів досвід толерантних взаємин з однолітками, батьками, вчителями, знайомими і незнайомими людьми, свідомого вибору відповідних моделей поведінки, продуктивної співпраці у групі та колективі;
  •  розвинути в учнів уміння застосовувати моделі неконфліктної поведінки, визначати власну позицію, оцінювати власну поведінку та поведінку інших з позиції вимог міжкультурного спілкування, поваги до різноманітності у думках і поглядах, опануватинавички, що сприяють згуртованості родини і громади з огляду на існування різних точок зору;
  •   формувати в учнів уміння виявляти інформаційні та комунікативні маніпуляції, відбирати і використовувати достовірну інформацію з різних джерел, насамперед із ЗМІ, мати критичне мислення щодо соціального конфлікту в Україні, а також представляти обґрунтовані та структуровані погляди під час дискусії і розгляду контроверсійних, суперечливих тем.
dscn0325