Працюємо над методичною проблемою

школа-700x494

Сьогодні проведено педагогічну раду , на якій розглядались питання надзвичайно важливі і актуальні:
1. Інноваційна діяльність школи в системі формування компетентнісної особистості.
2. Інклюзивне навчання : виклики для професійного зростання педагогів.
Сьогодні, на жаль, вчителеві недостатньо бути на уроці та поза ним актором, режисером, діловодом, диригентом, дипломатом, новатором, психологом і компетентним фахівцем. Він повинен застосовувати нові освітянські ідеї, постійно навчатися, бути постійно в творчому пошуку. Ці якості, на жаль, не видаються додатком до диплома про педагогічну освіту, а формуються в щоденній наполегливій учительській праці. Саме про саморозвиток, самооцінку вчителя, його постійну роботу над собою і йшла мова на цій педраді. Як саме наше «само» впливає на всі показники розвитку закладу в цілому, адже педагог – представник однієї з найбільш соціально значущих людських професій, праця якого спрямована на формування людини, тому вчителя знають, вчителя наслідують, але вчителя і судять. Учитель завжди виступає в трьох іпостасях – як предметник, вихователь і людина. Умови, в яких ми працюємо, постійно змінюються, тому нам повсякчас доводиться шукати нові, більш і більш ефективні методи, форми навчання та виховання. І, щонайголовніше, постійно працювати над удосконаленням педагогічної майстерності. Концепція Нової української школи називає головні компоненти. Саме шляхи подолання труднощів , розв’язання проблем, які виникають під час дистанційного навчання, намагались розв’зати педагоги.
Вдумливий, творчий учитель повинен здійснювати самоаналіз своїх уроків і позакласних заходів за день, тиждень, семестр і навчальний рік, що дає змогу виявити як недоліки в роботі, так і внутрішні резерви. ХХІ століття вимагає від учителя серйозних змін, кроків до інновацій. Що ми можемо зробити на шляху запровадження інновацій?
Недарма кажуть, що пересічний учитель – викладає, хороший – пояснює, видатний – показує, а великий – надихає. Нова українська школа дала нам парадигму понять, яким вона чекає педагога сьогодні.
Готовність педагога до інноваційної діяльності, подолання яких виступає професійно важливою задачею. Так, за даними спеціально проведених досліджень лише 43% вчителів відзначаються високим рівнем розвитку здібності долати антиінноваційні бар’єри, а 57% нечітко виявили таку здібність. Як свідчать дослідницькі результати, 37% учителів відчувають страх перед можливими труднощами нововведень у їх професійній діяльності. Згадані бар’єри проти педагогічних інновацій обумовлюються як індивідуальними особливостями учителя, так і соціально-психологічними рисами педагогічного співтовариства. Зовнішньо ці бар’єри проявляються у захисних висловлюваннях, які утримують стереотипи, що існують в педагогічному менталітеті відносно конкретних інновацій. Якщо вчитель сьогодні почерпнув частку для побудови своєї подальшої траєкторії, то і є результатом роботи педради
У нашій школі 10 дітей з особливими потребами мають можливість здобути освіту відповідно до своїх індивідуальних здібностей і вільно спілкуватися та займатися спільними справами зі своїми однолітками. Адже наша школа – це заклад освіти, який відкритий для всіх дітей, незалежно від їхніх фізичних, соціальних чи інших труднощів. Тому вона має безбар’єрне навчальне середовище, адаптовані навчальні плани, розроблені та опрацьовані методи та форми навчання. Особливістю нашого навчального закладу є залучення батьків до співпраці з фахівцями для надання спеціальних послуг відповідно до різних освітніх потреб дітей.
Завдання школи – надання рівних можливостей для навчання та розвитку усім дітям. Тому створення інклюзивних класів – найбільш ефективний засіб, що гарантує солідарність, взаємоповагу та розуміння між дітьми з особливими освітніми потребами та їхніми однолітками. Саме над підвищенням методичного рівня педагогів працювали сьогодні через групові форми, де модераторами були асистенти вчителя: будували траєкторію успіху для дитини з ООП.
Організація інклюзивного освітнього середовища здійснюється фахівцями, які зобов’язані постійно працювати над підвищенням своєї кваліфікації для роботи з дітьми з особливими освітніми потребами, проходити курсову підготовку, відвідують спеціалізовані тренінги для працівників освітньої сфери, займатися самоосвітою та ділитися досвідом з колегами и. У закладі 7 асистентів, які пройшли курсову перепідготовку, онлайн-навчання для роботи з дітьми з ООП. 4 корекційні педагоги, які надають корекційно-розвиткові послуги, всі мають відповідну освіту.
Тож робота сьогодні була продуктивною, позитивною і мотивуючою до багатьох звершень. Успіхів нам усім на цьому шляху!