Підвищення кваліфікації вчителів

341584191b2ca927a99d4a09a107b8c7

Безперервний професійний розвиток та підвищення кваліфікації педагогічних працівників передбачає набуття нових і вдосконалення раніше набутих знань. Тому й під час засідання педагогічної ради були розглянуті питання самоосвіти та визначено Порядок підвищення кваліфікації педагогічних працівників школи. Було уточнено структуру програми підвищення кваліфікації та етапи планування підвищення кваліфікації. Обговорювалися завдання, основні напрями, форми, види, особливості підвищення кваліфікації вчителів школи, механізми визнання результатів підвищення кваліфікації. Акцентувалась увага на те, що впродовж 5 років вчитель має пройти не менше 150 годин підвищення кваліфікації, що це є обов`язковою умовою атестації та підвищувати кваліфікацію необхідно щороку.
Підвищення професійної компетентності педагога – запорука успішного реформування системи освіти в цілому.