Інклюзивна освіта: освітнє середовище для дітей з ООП

foto_serdce_cheloveka_s_kakoj_storoni_nahoditsya_chelovecheskoe_serdce

Pух у напрямі інклюзії – це не тільки технічна або організаційна зміна, але і своя філософія.
Саме тому черговий раз навчались наші педагоги пристосовувати середовище до дітей, які навчаються на інклюзтвній чи інтегрованій формі навчання.
Інклюзія особливо підкреслює надання можливостей для рівної участі дітей з інвалідністю (фізичною, соціальною і емоційною) в загальній системі здобування освіти, для індивідуального вибору і отримання спеціальних послуг і пристосувань для тих, кому це необхідно.
При визначенні інклюзії вчителі переймались:
Говорячи «Інклюзія» ми маємо на увазі:
• заохочення відмінностей;
• користь для тих, хто навчається, а не тільки для тих, хто піддається виключенню;
• відсутність в школі дітей, які можуть відчувати себе виключеними;
• надання рівного доступу до освіти або створення спеціальних умов для певних категорій дітей без їх виключення.
Говорячи «Інклюзія» ми не маємо на увазі:
• реформа тільки спеціальної освіти, але реформа як формальної, так і неформальної освіти;
• реагування тільки на відмінності, але також підвищення якості освіти для тих, хто навчається;
• спеціальні школи, але можлива додаткова підтримка для учнів у загальній системі освіти;
• задоволення потреб тільки дітей з інвалідністю;
• задоволення потреб однієї дитини за рахунок іншого.
Педагоги черговий раз сказали «Так!» інклюзії.
Інклюзивна освіта включає:
o визнання рівної цінності для суспільства всіх учнів і педагогічних працівників;
o підвищення ступеня участі учнів у навчальному процесі та позашкільних заходах й одночасне зменшення рівня ізольованості частини учнів;
o зміни в політиці навчального закладу, практиці та шкільній культурі з метою приведення їх у відповідність з різноманітними потребами учнів, які навчаються в даному навчальному закладі;
o Подолання бар’єрів на шляху отримання якісної освіти та соціалізації всіх учнів, а не тільки учнів з інвалідністю та учнів з особливими освітніми потребами;
o аналіз і вивчення спроб подолання бар’єрів і покращення доступності навчальних закладів для окремих категорій учнів. Проведення реформ і змін, спрямованих на користь усіх учнів;
o переконання, що відмінності між учнями – це ресурс, що сприяє педагогічному процесу, а не перешкоди, які необхідно долати;
o визнання прав дітей на отримання освіти в загальноосвітніх навчальних закладах, що розташовані за місцем проживання;
o покращення ситуації у школі у цілому як для учнів, так і для педагогів.
o визнання ролі школи не тільки в підвищенні академічних показників учнів, а й у розвитку соціальної активності учнів;
o розвиток партнерських відносин між школою і батьками;
o визнання того, що інклюзія в освіті – це один з аспектів інклюзії в суспільстві.

03771396