Інформація про проект 2011-2012

«ВИБІР УСПІШНОЇ ПРОФЕСІЇ»
ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВИЙ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИЙ ПРОЕКТ

Міністерства освіти і науки України та Інституту педагогічної освіти дорослих Академії педагогічних наук України 2008-2014 роки

НАКАЗОМ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ  за № 699 від 28. 07. 2008 р. «Про впровадження наукового психолого-педагогічного проекту «Вибір успішної професії»  Черкаська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №3 визначена базовою школою для впровадження проекту серед 15 шкіл України (лист Головного управління освіти і науки Черкаської  облдержадміністрації від 07. 07. 2008 р. № 02-10/2164).

МЕТА ПРОЕКТУ:

  • впровадження в навчально-виховний процес загальноосвітнього навчального закладу інноваційної технології розвитку здатності учнівської молоді до вибору успішної професії, планування кар’єри та формування соціально значущих життєвих компетентностей відповідно до вимог сучасного ринку праці.

ЦІЛІ ПРОЕКТУ:

  • розвиток в учнів на всіх етапах навчання способу економічного мислення, раціональної поведінки та партнерської співпраці.
  • формування іміджу ділової людини, почуття людської гідності та цінностей різного типу праці.
  • організація розвивального середовища, спрямованого на вироблення умінь вибору професії, оцінювання ставлення до праці, відчуття відповідальності за майбутню діяльність.

Роки реалізації проекту

Назва

етапу

Завдання

для реалізації

Відмітка

про виконання

1

Квітень-грудень

2008 року

Концептуально-діагностичний

етап

Науково-методична рада включила в проект Черкаську спеціалізовану школу №3

Проведена діагностика готовності педагогів до участі в експериментальній роботі

Розроблені Програми дослідження , проведено соціально-психологічне  діагностування учнів

Здійснено моніторингове дослідження задоволення освітніх потреб учнів 7 та 9 класів та їх батьків

Взяли участь в науково-практичному колоквіумі ” Професійне самовизначення в умовах навчального процесу ”

ü

2

2009 – 2012 рр.

Формувальний етап

Взяли участь в теоретичній конференції по розробці  методичних рекомендацій щодо профорієнтаційних курсів

Беремо активну участь у консультпунктах, круглих столах з питань впровадження навчально-розвивальних курсів

Щорічно проводимо моніторинг рівня сформованості в учнів показників професійної готовності

ü

3

2012 – 2014 рр.

Узагальнюваль-ний етап

Заплановане діагностування педагогів по виявленню професійної компетентності в профорієнтаційній роботі

Буде здійснене завершальне дослідження рівня професійного самовизначення випускників

Адміністрацією школи буде проведений аналіз та узагальнення результатів практичної діяльності навчального закладу по реалізації проекту

ДІЯЛЬНІСТЬ ШКОЛИ З РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ

2011-2012.JPG2010-2012.JPG2009-2010.JPG2008-2009.JPG

 

 

1. Реалізована освітня  програма школи на формувальному етапі шляхом здійснення навчальної діяльності класоводів 1-4-х класів та класних керівників 5-х класів через спецкурси «Пізнаю себе», «Партнерство», «Діловий контакт» та «Щоб хотіти вчитися».  Практичним психологом проводяться заняття з курсу «Людина і праця» для майбутніх випускників – учнів 9-х класів та спецкурсу для учнів 10-х класів «Побудова кар’єри». Вчитель економіки проводить з учнями 11-х класів курс за вибором «Основи інтелектуальної власності». З дошкільнятами здійснюється комплексна розвивальна робота за програмою «Орієнтир».

2. Здійснена проектна діяльність:

  • реалізований шкільний проект серед учнів 6-7-х класів „Професія моїх батьків “ в рамках програми допрофільної підготовки учнів, для розширення обізнаності школярів -підлітків з потребами ринку праці міста;
  • проведений творчий проект малюнків серед учнів 1-11 класів «Люди робітничих професій»,оформлена виставка кращих малюнків у кабінеті профорієнтації школи;
  • впроваджений учнівський проект фото-робіт серед учнів 8-10-х класів на тему «Професії рідного міста»;
  • організовані та проведені екскурсійні програми на підприємства, організації з метою безпосереднього ознайомлення з роботою підприємств у цілому й окремими співробітниками, зокрема:

учні 1-4 класів – у пожежну частину

5-8 класи – у друкарню, фабрику «Рошен», водоканал 

9-11класи – на фабрику ялинкових прикрас, водоканал

3. Проведено психологічне дослідження учнів 9-х -10-х класів на етапі профілізації:

ü  Визначено домінуючий інтелект учнів

ü  Досліджений переважаючий тип майбутньої професійної діяльності

ü  Визначений рівень розвитку здібностей учнів

ü  Опрацьований опитувальник професійної готовності

ü  Досліджена раціональність мислення при виборі професії

ü  Визначені професійні установки майбутніх випускників.

4. Створений і функціонує кабінет професійної орієнтації в школі – орієнтир у світі професій:

Спільно з міським Центром зайнятості  та при підтримці обласної служби зайнятості в школі працює поки що єдиний у місті кабінет професійної орієнтації, здійснюється діагностична, консультаційна, просвітницька робота з учнівською молоддю.

Складений та реалізований ПЛАН-ГРАФІК проведення індивідуальних та групових профорієнтаційних заходів кабінету професійної орієнтації в школі спільно з міським центром зайнятості. Постійно оновлюються матеріали стендів «Служба зайнятості — школярам», „Барометр професій» у шкільному кабінеті професійної орієнтації для учнів школи за підтримки міського центру зайнятості.

Впроваджений в профорієнтаційну роботу з учнями 9-10-х класів «Профорієнтаційний діловий щоденник» Державного центру зайнятості, матеріали якого використовуються на допомогу учням та їх батькам у виборі майбутньої професії.

Проведене опитування серед учнів 9-10-х класів з питань зацікавленості та корисності поданої інформації у щоденнику.

5. Працює постійно діючий психолого-педагогічний семінар-практикум для педагогів з формування фахових компетентностей вчителів «Компетентний учитель як умова розвитку педагогічної системи спеціалізованої школи».

Психолог школи Харитонова С. М. разом із колегами-психологами міста проводить семінар-практикум «Психологічний супровід профільного навчання та профорієнтаційна робота зі школярами».

6. Презентовані  результати реалізації ІІ етапу проекту в школі  на Всеукраїнській науково-практичномій конференції «Вибір успішної професії – інновації в освіті» для директорів шкіл-учасників проекту. Проведений звіт перед керівництвом та учасниками проекту про проведену протягом року роботу, про досягнення учнів при вивченні спецкурсів, про особливості впровадження нових навчальних програм та результатах профорієнтаційної та розливальної роботи з учнями школи

Всеукраїнська науково-практична конференція

01.JPG1-2 грудня 2011 року в місті Черкаси відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція «Управління дослідно-експериментальною роботою у загальноосвітніх закладах: реалії і перспективи» за сприянням Асоціації керівників шкіл України.

Наша школа представляла досвід інноваційного підходу до організації навчально-виховного процесу через участь у експериментально – дослідній роботі, приймаючи участь у Всеукраїнському науково-практичному психолого-педагогічному проекті «Вибір успішної професії».

Директор школи Т. Є. Ткаченко ознайомила учасників конференції із інноваціями, які запроваджені в школі через міжнародні, Всеукраїнські та міські проекти. Заступник директора Л. М. Барсукова закцентувала увагу присутніх на процес реалізації проекту «Вибір успішної професії», впровадження експериментальних курсів за вибором, ті форми профорієнтаційної роботи, які сприяють допрофільній та профільній підготовці учнів спеціалізованої школи, назвала переваги учнів-випускників, які пройшли ці курси за вибором.

Практичний психолог С. М. Харитонова представила учасникам конференції моніторингові дослідження, які проводились у школі в межах проекту.

До проведення конференції на базі школи було відкрито новий кабінет №242 «Кабінет профорієнтаційної роботи», підготовлені виставки творчих робіт та міні-проекти, спроектовані учнями в рамках реалізації формувального етапу проекту «Вибір успішної професії».

02.JPG

Учителі початкових класів підготували розробки уроків, плани міні-проектів, виставковий матеріал до презентації курсів за вибором.

Для учасників конференції проведено екскурсію по школі.

День пройшов плідно, успішно та результативно для всіх його учасників. Схвальні відгуки дають нам наснагу в майбутніх справах.

03.JPG

7.      Протягом ІІ семестру  учні 6-7-х класів виконували завдання соціального проекту школи «ПРОФЕСІЇ МОЇХ БАТЬКІВ » під керівництвом практичного психолога Харитонової С. М. :

дослідили професію своїх батьків,

відшукали історію виникнення обраної професії,

з’ясували характер роботи фахівця,

визначили якості, що сприяють успішному професійному зростанню.

Кожен учасник проекту взяв інтерв’ю у свого родича про задоволеність роботою та корисність професії для суспільства.

04.JPG

05.JPG

На завершення роботи всі учні за підтримки міського Центру зайнятості познайомились з потребами ринку праці щодо обраних професій.