Інформація про проект 2009-2010

«ВИБІР УСПІШНОЇ ПРОФЕСІЇ»
ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВИЙ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИЙ ПРОЕКТ

Міністерства освіти і науки України та Інституту педагогічної освіти дорослих Академії педагогічних наук України 2008-2014 роки

НАКАЗОМ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ  за № 699 від 28. 07. 2008 р. «Про впровадження наукового психолого-педагогічного проекту «Вибір успішної професії»  Черкаська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №3 визначена базовою школою для впровадження проекту серед 15 шкіл України (лист Головного управління освіти і науки Черкаської  облдержадміністрації від 07. 07. 2008 р. № 02-10/2164).

МЕТА ПРОЕКТУ:

  • впровадження в навчально-виховний процес загальноосвітнього навчального закладу інноваційної технології розвитку здатності учнівської молоді до вибору успішної професії, планування кар’єри та формування соціально значущих життєвих компетентностей відповідно до вимог сучасного ринку праці.

ЦІЛІ ПРОЕКТУ:

  • розвиток в учнів на всіх етапах навчання способу економічного мислення, раціональної поведінки та партнерської співпраці.
  • формування іміджу ділової людини, почуття людської гідності та цінностей різного типу праці.
  • організація розвивального середовища, спрямованого на вироблення умінь вибору професії, оцінювання ставлення до праці, відчуття відповідальності за майбутню діяльність.

Роки реалізації проекту

Назва

етапу

Завдання

для реалізації

Відмітка

про виконання

1

Квітень-грудень

2008 року

Концептуально-діагностичний

етап

Науково-методична рада включила в проект Черкаську спеціалізовану школу №3

Проведена діагностика готовності педагогів до участі в експериментальній роботі

Розроблені Програми дослідження , проведено соціально-психологічне  діагностування учнів

Здійснено моніторингове дослідження задоволення освітніх потреб учнів 7 та 9 класів та їх батьків

Взяли участь в науково-практичному колоквіумі ” Професійне самовизначення в умовах навчального процесу ”

ü

2

2009 – 2012 рр.

Формувальний етап

Взяли участь в теоретичній конференції по розробці  методичних рекомендацій щодо профорієнтаційних курсів

Беремо активну участь у консультпунктах, круглих столах з питань впровадження навчально-розвивальних курсів

Щорічно проводимо моніторинг рівня сформованості в учнів показників професійної готовності

ü

3

2012 – 2014 рр.

Узагальнюваль-ний етап

Заплановане діагностування педагогів по виявленню професійної компетентності в профорієнтаційній роботі

Буде здійснене завершальне дослідження рівня професійного самовизначення випускників

Адміністрацією школи буде проведений аналіз та узагальнення результатів практичної діяльності навчального закладу по реалізації проекту

ДІЯЛЬНІСТЬ ШКОЛИ З РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ

2011-2012.JPG2010-2012.JPG2009-2010.JPG2008-2009.JPG

 

 

1. Впроваджені  курси для учнів школи профорієнтаційного спрямування: «Пізнаю себе», «Партнерство», «Діловий контакт», «Людина і праця». Цікавими та різноманітними завданнями, вправами вирізняються уроки з  проектних курсів. Школа охопила протягом року учнів з 1-го по 10-й класи: Учні 1-2 класів (253особи) ВИКЛАДАЧІ: Дзюба А. О., Могильна Т. М., Остапенко С. П., Ряболус Н. М. Учні 3-4 класів (229 осіб) ВИКЛАДАЧІ: Кикоть О. М. та Невмита Л. М. Учні 5 класів (140 осіб)ВИКЛАДАЧ: Харитонова С. М. Учні 9-10 класів (247 осіб) ВИКЛАДАЧ: Харитонова С. М.

12.JPG

13.JPG2. В червні учні 5-8-х класів вперше взяли участь у соціальному проекті школи «ПРОФЕСІЇ МОЇХ БАТЬКІВ » під керівництвом практичного психолога Харитонової С. М.  Учасники проекту виконали наступні завдання проекту:

дослідили професію своїх батьків,

відшукали історію виникнення обраної професії,

з’ясували характер роботи фахівця,

визначили якості, що сприяють успішному професійному зростанню.

Учні 7-8-х класів провели опитування серед учнів школи та користувачів соціальних мереж про популярність обраних професій. Кожен учасник проекту взяв інтерв’ю у свого родича про задоволеність роботою та корисність професії для суспільства. На завершення роботи всі учні відвідали міський Центр зайнятості, де познайомились з потребами ринку праці щодо обраних професій.

14.JPG

3. За програмою психологічного проекту практичний психолог школи Харитонова С. М. досліджувала раціональність мислення старшокласників як основи реального вибору майбутньої професії:

15.JPG

4. Важливим критерієм результативності впровадження проекту є рівень професійної готовності старшокласників, що і було визначено.

16.JPG